Pracownie Telefony Rejestracja

Pracownia Telefon Lokalizacja
 Pracownia VNG
71 32 70 173
 
I piętro
 Pracownia Endoskopii
71 32 70 275
 
parter
 Pracownia  Echokardiografii
71 32 70 329
 
niski parter
 Pracownia Badań Holterowskich
71 32 70 358
 
IV piętro
 Pracownia (EKG)Elektrokardiografii
 

71 32 70 263
 
 
niski parter
 Pracownia Tomografii Komputerowej  Rejestracja:
-osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 18.00
      71 32 70 397
 
parter szpitala
 Pracownia
 Rezonansu Magnetycznego
 
 Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 18.00
 71 32 70 397
 
parter szpitala
 Pracownia RTG  Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 15.00
71 32 70 268
 
I piętro szpitala
 Pracownia Diagnostyczno-
 Zabiegowa  Naczyń
71 32 70 209 I piętro szpitala
 Pracownia USG
 
 Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 15.00
71 32 70 268
71 32 70 266
 
I piętro szpitala
 
 Pracownia Mammografii i USG piersi
 
 71 32 70 504
71 32 70 550
I piętro szpitala
 Ośrodek Protezowania Wad Słuchu
 Noworodków
71 32 70 450 niski parter szpitala
 Pracownia Badań Przesiewowych 71 73 29 675
669 984 274
tel/fax:  71 73 29 674
e-mail: przesiew@wssk.wroc.pl
 
ul. Poświęcka 8
 Ośrodek diagnostyki i leczenia 
 retinopatii  wcześniaków
71 32 70 215 niski parter
 Pracownia Elektrofizjologii 71 32 70 258 I piętro
 Pracownia Hemodynamiczna 71 32 70 260 I piętro

Pracownia VNG
Pracownia VNG prowadzi nieinwazyjne badania błędnika opierające się na zapisie ruchu gałek ocznych za pomocą  wideokamery.

Telefon Pracownia VNG                         
71 32 70 173 
 

Pracownia Endoskopii
Procedury wykonywane w  Pracowni Endoskopii:
Badania endoskopowe:  gastroskopia, endoskopia, rektoskopia
Usuwanie polipów przewodu pokarmowego
Leczenie żylaków

Telefon Pracownia Endoskopii:                           
71 32 70 275

Pracownia Echokardiografii
Pracownia wykonuje badania serca i naczyń krwionośnych metodą obrazową za pomocą ultradźwięków. Pozwala ocenić ruchy mięśnia sercowego i zastawek wewnątrz  sercowych, a także przepływ krwi w obrębie  przedsionków , komór serca i dużych naczyń krwionośnych oraz naczyń wieńcowych.

Telefon Pracownia  Echokardiografii                           
71 32 70 329
 

Pracownia Hemodynamiki
W Pracowni Hemodynamicznej wykonywane są następujące  procedury:
Plastykę naczyń  wieńcowych (PTCA)
Hemodynamikę płucną
Angiografię płucną
Koronarografię 

 Pracownia Badań Holterowskich
 W Pracowni  wykonuje  się  badania  diagnostyczne  metoda Holtera. Metoda ta  polega na ciągłym monitorowaniu   rytmu serca przez 24 godziny. Pozwala to ocenić jego pracę nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych  czynności. W ramach działań
Pracowni wykonuje się również próby wysiłkowe.

Telefon Pracownia Badań Holterowskich
71 32 70 358
 
Pracownia Elektrokardiografii (EKG)
Badania elektrokardiograficzne wykonywane  w Pracowni umożliwiają uzyskanie zapisu elektrycznej czynności mięśnia sercowego.
 
Telefon Pracownia (EKG) Elektrokardiografii
71 32 70 263
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo