Przyszpitalna Szkoła Rodzenia

 
WROCŁAWSKA SZKOŁA RODZENIA PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WROCŁAWIU
 
Z dniem 16.10.2011 roku  rozpoczęła działalność Przyszpitalna Szkoła Rodzenia. Szkoła powstała z myślą o tych wszystkich przyszłych mamach, które pragną kompleksowo przygotować się do nowego etapu w swoim życiu.  
Jest to bezpłatna Szkoła Rodzenia dotowana przez Gminę Wrocław dla mieszkanek Wrocławia, która uzyskała Certyfikat wydany przez Wojewodę Dolnośląskiego:
„WYRÓZNIAJĄCEJ SIĘ SZKOŁY RODZENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU”.

Dnia 14 grudnia 2016 r. zostały przyznane środki finansowe z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych we Wrocławiu przy ul. G. Zapolskiej 4 na prowadzenie edukacji przedporodowej na rok 2017 i 2018 w ramach Wrocławskiej Szkoły Rodzenia.
W 2017 r. odbyło się 16 kursów. W 2018 r. odbędzie się 16 kursów.

Zapisy odbywają się w sali audiowizualnej naszego szpitala.
Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są między  25 a 29 tygodniem ciąży. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i kartą ciąży.


Przedmiotem umowy dotacyjnej jest wykonanie zadania:
„PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM POPRZEZ PROWADZENIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA KOBIET W OKRESIE CIĄŻY.”
 
W PROGRAMIE:
w 2011 r. - wzięło udział 20 osób (10 kobiet w ciąży i 10 osób towarzyszących) odbyły się 2-kursy ;
W 2012 r. – wzięło udział 80 osób (40 kobiet ciężarnych i 40 osób towarzyszących)
odbyło się  8 kursów
W 2013 r. – wzięło udział 120 osób (60 kobiet ciężarnych i 60 osób towarzyszących)
 odbyło się 12 kursów
W 2014 r. – wzięło udział 120 osób (60 kobiet ciężarnych i 60 osób towarzyszących)   
odbyło się 12 kursów
W 2015 r. – wzięło udział 140 osób (70 kobiet ciężarnych i 70 osób towarzyszących)   
odbyło się 14 kursów
W 2016 r. – wzięło udział 140 osób (70 kobiet ciężarnych i 70 osób towarzyszących)   odbyło sie 14 kursów
W 2017 r. odbyło się 16 kursów, w których wzięło udział 160 osób (80 kobiet ciężarnych i 80 osób towarzyszących)
W 2018 r. w planie jest 16 kursów.
 
W SZKOLE OBOWIĄZUJE STANDARD EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ DLA KOBIET W CIĄŻY:
Edukacja przedporodowa jako wielostronne przygotowanie kobiet ciężarnych /rodziców do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki nad noworodkiem /niemowlęciem.Wszechstronne przygotowanie rodziców do świadomego rodzicielstwa, do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki nad noworodkiem /niemowlęciem przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

Zajęcia prowadzone sa wg programu, który obejmuję aspekty teoretyczne takie jak :
- przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem /niemowlęciem
- przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, porodu i połogu
- promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki ,dziecka, i rodziny
- przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
- nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
- nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji
- praktyczna nauka pielęgnowania noworodka /niemowlęcia
- przygotowanie do karmienia piersią
- kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem
- uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi
Edukacja przedporodowa ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów. Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała. Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem oraz ułatwić aktywne uczestnictwo w porodzie i wejście w bezpieczne rodzicielstwo.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE i odbywają się cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 10 tygodni, wynosi 40 godzin w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych i praktycznych. Zajęcia prowadzą doświadczone położne z ukończonym kursem z zakresu organizowania i prowadzenia Szkoły Rodzenia, lekarz neonatolog, lekarz ginekolog –położnik, lekarz stomatolog, psycholog którzy znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi mamami. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie między  25 a 29 tygodniem ciąży. W jednym kursie uczestniczy 10 osób - 5 kobiet ciężarnych i 5 osób towarzyszących.

BLOKI TEMATYCZNE I REALIZOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
Zdrowa ciąża
1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe.
2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety.
3. Używki nałogi a ciąża.
4. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia.
5. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
6. Opieka prenatalna
 
Poród
1. Zwiastuny zbliżającego się porodu.
2. Przebiegi fizjologicznego porodu.
3. Poród aktywny.
4. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu.
5. Współpraca kobiety rodzącej z położną, personelem Sali porodowej.
6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi.
7. Prawa pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej .
8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej.
 
Połóg
1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu.
2. Psychiczne aspekty okresu połogowego.
3. Karmienie naturalne.
4. Laktacja, zapobiegnie problemom laktacyjnym.
5. Higiena połogu.
6. Powrót płodności po porodzie.
 
Noworodek
1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka.
2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu.
3. Karmienie naturalne.
4. Pierwsze dni dziecka.
5. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia.
6. Kąpiel i inne czynności higieniczne.
7. Bezpieczeństwo dziecka.
8. Dziecka w rodzinie .Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo.
 


Zapisy odbywają się w Sali Audiowizualnej 
należy zgłosić się z dowodem osobistym i kartą ciąży
 
KALENDARZ ZAJĘĆ
 
Termin Zapisy Zajęcia Godziny zajęć

od 15.01.2018 r.
do 21.03.2018 r.
 
07.12.2017 r.
godz. 9.00
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 30.01.2018 r.
do 05.04.2018 r.
 
14.12.2017 r.
godz. 9.00
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 28.03.2018 r.
do 06.06.2018 r.
 
21.02.2018 r.
godz. 9.00
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 12.04.2018 r.
do 21.06.2018 r.
 
7.03.2018 r.
godz. 9.00
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 13.06.2018 r.
do 22.08.2018 r.
 
15.05.2018 r.
godz. 9.00
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 28.06.2018 r.
do 06.09.2018 r.
 
23.05.2018
godz. 9.00
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 29.08.2018 r.
do 07.11.2018 r.
 
25.07.2018 r.
godz. 9.00
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 13.09.2018 r.
do 22.11.2018 r.
 
08.08.2018 r.
godz. 9.00
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

 
Dodatkowych informacji udziela:
 p.o. Położnej Oddziałowej  Teresa Pastuszka
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30
pod numerem telefonu 71 327-01-75 lub 661-924-261
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo