Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta RP


Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta
osobiście w środy od 13.00 do 15.00
telefon nr +48 71 32 70 166

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Dyrektora Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, a także wysyłać pocztą tradycyjną na adres:

51-124 Wrocław, ul. H.M. Kamieńskiego 73a

lub składać telefonicznie pod nr telefonu : +48 71 32 70 166

e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo