Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym

Lokalizacja: Oddział znajduje się na II piętrze szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Barbara Noceń-Rychlewska

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
Justyna Karawan

Hospitalizujemy chorych wymagający szczegółowej diagnostyki i leczenia chorób nerek oraz leczenia nerko zastępczego. Przygotowujemy chorych do przeszczepu nerki. Szczególna uwagę przywiązujemy do transplantacji rodzinnych.

Diagnozujemy i leczymy:
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek-pierwotne i wtórne m. innymi w przebiegu układowych zapaleń naczyń
 • Niewydolność nerek- ostra przewlekła
 • Powikłania nerkowe cukrzycy
 • Powikłania nerkowe choroby nadciśnienia tętniczego
 • Zakażenia układu moczowego
Procedury i zabiegi wykonywane w Oddziale:
 • Biopsja nerki własnej i przeszczepionej
 • Wszczepienie cewników dializacyjnych ostrych i permanentnych
 • Hemodializa, hemofiltracja- w Stacji Dializ
 • Plazmafereza

Ścisła współpraca z innymi oddziałami naszego szpitala
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej
-wytworzenie zespolenia tętniczo-żylnego (przetoki) do hemodializy
 • Oddział Urologiczny
-nefrostomia
-cystoskopia

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 418
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
71 32 70 438
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 422
Lada Pielęgniarska
71 32 70 423
Sekretariat
71 32 70 418
Stacja Dializ
71 32 70 430
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo