Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: Oddział znajduje się na IV piętrze szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr hab. n. med. Tomasz Roleder
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Daniel Błaszczyk

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
 mgr Dorota Pikul

W Oddziale leczymy wszystkie choroby serca w tym:
- Ostry zawał serca - metodą inwazyjną w ramach 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych
- Zaburzenia rytmu serca (w tym wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów oraz wszelkiego rodzaju stymulatorów serca)
- Niewydolność krążenia o wszelkiej etiologii, w tym również metodą stymulacji resynchronizującej
- Ostrą i przewlekłą niewydolność wieńcową
- Ostrą i przewlekłą zatorowość płucną
- Pierwotne i wtórne nadciśnienie płucne.
Kardiolodzy pracujący w Oddziale mają do wyboru szereg metod diagnostycznych, które umożliwiają rozpoznanie i ocenę zaawansowania choroby, tj.:
 • echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa
 • próba wysiłkowa
 • nieinwazyjna koronarografia
 • klasyczna koronarografia
 • badania elektrofizjologiczne
 • angiografia płucna
 • badania hemodynamiczne krążenia płucnego
 • całodobowa ocena EKG metodą Holtera
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji prądem o częstotliwości radiowej z wykorzystaniem najnowszych systemów elektroanatomicznych (EnSite 3D).
Telefony :
Ordynator:
71 32 70 530
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 265
Lada Pielęgniarska:
71 32 70 322
Sekretariat:
71 32 70 328

Ból w klatce piersiowej/ - Przyjrzymy sie temu - zapraszamy do projektu


 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo