Poradnia Nefrologiczna

Lokalizacja: poradnia znajduje się na I piętrze, gabinet nr 1049

Rejestracja osobiście w poradni lub telefonicznie pod numerem: 71 32 70 503

Telefon do poradni:    71 32 70 118
Przyjmujemy pacjentów z chorobami nerek z całego regionu.
Współpracujemy z:
-         Poradnią Urologiczną (kamica, guzy układu moczowego, krwiomocz)
-         Poradnią Naczyniową (zwężenie naczyń nerkowych).
 
Konieczne jest skierowanie lekarskie do Poradni Nefrologicznej oraz uprzednie uzgodnienie terminu przyjęcia.
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo