Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Kierownik DODO:  
dr n. med. Aleksandra Dobrowolska
Koordynator diagnostyki:
mgr Marta Szkaradzińska-Bajak
Zastępcy Kierownika DODO:
lek. Jarosław Bitt
lek. Jolanta Fornalczyk-Krizar

Kierownik zespołu techników:
Elżbieta Fabin
Pielęgniarka koordynująca:
Joanna Ćwikła

W Ośrodku działają obecnie pracownie:
- Pracownia Tomografii Komputerowej, czynna w dni powszczednie od 8.00 do 18.00, wyposażona w aparaty: tomograf komputerowy SOMATOM Perspective, oraz dwuźródłowy SOMATOM Definition Flash firmy Siemens A.G.
W pracowni TK wykonywane są badania głowy, zatok, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej łącznie z badaniami wielofazowymi narządów miąższowych, miednicy mniejszej, kości, kręgosłupa lędźwiowego, badania angio-TK oraz koronarografia TK.
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego, czynna w dni powszednie od 8.00-18.00,  Pracownia Rezonansu Magnetycznego wyposażona jest w skaner MAGNETOM Aera uznawany za czołówkę aparatów w segmencie skanerów MRI o indukcji magnetycznej 1,5T. Obok aparatu MAGNETOM Aera 1,5T powstała nowoczesna pracownia z aparatem 3T o dwukrotnie większym natężeniu pola magnetycznego. Siemens MAGNETOM Skyra jest nowoczesnym skanerem o natężeniu pola 3T i średnicy otworu gantry 70 cm. W pracowni wykonuje się badania głowy, miednicy, stawów, kręgosłupa, serca, badania naczyniowe, cholangiopankreatografię MR.
- Pracownia Diagnostyczno - Zabiegowa Naczyń Obwodowych, wyposażona w aparat angiograficzny Innova 4100 firmy GE. W pracowni wykonuje się badania diagnostyczne aorty, naczyń domózgowych, trzewnych, tętnic kończyn dolnych i górnych oraz zabiegi: embolizacje (m.in. tętnic nerkowych, szczękowych, wątrobowych), obliteracje żylaków powrózka nasiennego, przezskórne angioplastyki, wszepienia stentów naczyniowych, implantacje filtrów do żyły głównej dolnej.       
- Pracownia USG, czynna w dni powszednie od 8.00-13.00, wyposażona w aparat Voluson EG firmy GE. W pracowni wykonuje się badania: USG brzucha, miednicy, tarczycy, szyi, jąder. Przygotowanie do badania USG brzucha: trzy dni przed badaniem rozpocząć zażywanie Espumisanu – 3 raz dziennie po 2 tabletki przed posiłkami, dzień przed badaniem lekka kolacja do godziny 18tej, w dniu badania na czczo.
- Pracownia Mammografii i USG piersi, czynna w dni powszednie od 8.00 do 13.00, wyposażona w aparat mammograficzny Performa firmy GE. Oraz aparat USG Aplio XG firmy Toshiba. W pracowni wykonuje się badania diagnostyczne, biopsje cienkoigłowe i mammotomiczne, znakowanie guzków.
- Pracownia RTG wyposażona w aparaty: Percision RXi 65 firmy GE, RAD speed firmy Shimadzu oraz Flexa Vision firmy Shimadzu. W pracowni wykonuje się zdjęcia rentgenowskie oraz badania kontrastowe: urografie, flebografie, badanie przewodu pokarmowego, wlewy doodbytnicze.
                     
Przezskórna Interwencja Naczyniowa:
Jest to procedura terapeutyczna przeprowadzana na zmienionych chorobowo naczyniach, pozwalająca często uniknąć zabiegu chirurgicznego lub ułatwiająca jego przeprowadzenie.
Miejsce nakłucia tętnicy (pachwina lub przyśrodkowa część ramienia) lub żyły (żyła udowa, szyjna, łokciowa), zostaje zdezynfekowane oraz obłożone sterylną tkaniną. Zabiegi wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Po nakłuciu tętnicy lub żyły do światła naczynia zostaje wprowadzona ”cienka rurka”- introduktor,  który zabezpiecza dostęp do naczynia. Używając fluoroskopii prowadnik i cewnik zostaje umieszczony w zmienionym chorobowo naczyniu lub naczyniu zaopatrującym zmieniony chorobowo obszar ciała ( lub narząd).
W celu uwidocznienia zmian patologicznych przez cewnik podaje się środek kontrastowy (towarzyszyć może temu miejscowe uczucie ciepła).
Plastyka balonowa (PTA), wszczepienie stentu naczyniowego:
Do zwężonego lub odcinkowo niedrożnego naczynia wprowadza się prowadnik, a następnie balon angioplastyczny . Balon wypełnia się płynem. Mogą temu towarzyszyć miejscowe dolegliwości bólowe, ustępujące chwilę później.
Czasami zdarza się, że podczas zabiegu PTA dojdzie do uszkodzenia lub rozwarstwienia tętnicy.
Wtedy zachodzi konieczność użycia stentu naczyniowego.
Stent wprowadza się do zmienionego chorobowo odcinka naczynia w celu utrzymania jego prawidłowej szerokości.
Stent pozostaje w naczyniu przez całe życie.
Po zabiegu PTA i/lub implantacji stentu zachodzi konieczność przyjmowania przez pacjenta leków, które zmniejszają ryzyko powstania zmian zakrzepowych w naczyniu. Leków tych nie należy samodzielnie odstawiać lub zastępować innymi lekami, bez porozumienia z lekarzem.
O czasie trwania terapii decyduje lekarz.
Embolizacja:
Jest to zabieg zamknięcia dopływu krwi do guza lub zmienionego chorobowo narządu środkiem embolizującym.
Do środków embolizujących zalicza się:
- 96% roztwór etanolu,
- zawiesinę spongostanu,
-alkohol poliwinylowy,
- spirale metalowe,
W trakcie embolizacji i po zabiegu mogą pojawić się dolegliwości bólowe, podwyższenie temperatury ciała oraz ogólne złe samopoczucie. Objawy te trwają od 24 do 72 godz. Leczy się je objawowo.
Chemioterapia dotętnicza:
Po selektywnym zacewnikowaniu naczynia zaopatrującego zmieniony chorobowo narząd zostaje podany poprzez cewnik naczyniowy chemioterapeutyk.
Tromboliza:
Jest to rozpuszczenie zakrzepu, który powstał w tętnicy, przy użyciu odpowiednich leków. Leczenie trombolityczne ma na celu przywrócenie przepływu krwi w zamkniętym naczyniu.
Po selektywnym zacewnikowaniu niedrożnej tętnicy, zostaje podany przez cewnik naczyniowy lek trombolityczny .
Okres podawania leku jest różnie długi i wynosi od kilku do 72 godzin. Przez cały czas trwania procedury pacjent musi leżeć.
W okresie trwania procedury wykonywane są kontrolne angiografie oraz badania laboratoryjne krwi pacjenta.
W razie konieczności tromboliza może zakończyć się zabiegiem PTA i/lub
implantacją stentu.
 
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ LEKARZOWI:
PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA.
- uczulenia na jodowe środki kontrastowe
- skłonność do krwawień ( skaza krwotoczna)
- aktualnie przyjmowane leki  (zwłaszcza  obniżające krzepliwość krwi oraz  leki przeciw cukrzycowe – np. metformina)
-ciąża
W TRAKCIE BADANIA
- wszelkie nagłe dolegliwości ( złe samopoczucie, dolegliwości bólowe, nudności, duszność, ).
W dniu poprzedzającym badanie wskazane jest wypicie 2-3 litrów niegazowanej wody mineralnej.
Powikłania:
Zdarzają się rzadko. Głównie są związane z podaniem jodowych środków cieniujących. Najczęściej (ok. 10% przypadków) występują nudności, wymioty, pokrzywka, świąd skóry, chrypka, kaszel, kichanie, pocenie się, uczucie gorąca. Rzadko pojawiają się umiarkowane i ciężkie powikłania (1-2% przypadków), takie jak – utrata przytomności, silne wymioty, rozległa pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia krwi, drgawki, neuropatia indukowana środkiem kontrastowym. Wyjątkowo rzadko (0,1-0,2%) dochodzi do wstrząsu, zatrzymania oddechu i krążenia.
Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia ściany naczynia, wytworzenia krwiaka lub tętniaka rzekomowego w miejscu wkłucia.
Informacje oraz zalecenia ogólne dla pacjentów po zakończonym badaniu:
W celu zatamowania krwawienia z miejsca wkłucia , po usunięciu introduktora z naczynia , stosuje się opatrunek uciskowy. Po badaniu pacjent przebywa w łóżku, w pozycji leżącej do godzin rannych dnia następnego. Wskazane jest wypicie większej ilości płynów (2-3 litry) w celu pobudzenia diurezy (o ile lekarz prowadzący nie postanowi inaczej). Wszelkie nieprawidłowości oraz dolegliwości należy zgłaszać pielęgniarce.
Wszystkie wątpliwości oraz pytania proszę kierować do pielęgniarki lub lekarza.

Przygotowanie do urografii:
Przez 7 dni poprzedzających badanie należy: stosować Espumisan – 3 razy dziennie po 2 tabletki, nie spożywać potraw ciężkostrawnych, nie pić napojów gazowanych. 1 dzień przed badaniem należy: zjeść lekkie śniadanie, do godziny 12tej spożyć ostani posiłek, ok. godz. 16tej wypić preparat X-PREP lub Fortrans, od godz. 16tej do 22giej należy wypić łącznie 3 litry ciepłej, przegotowanej wody, w dniu badania na czczo.
Formularz zgody na podanie środka kontrastowego:
 
Przed podpisaniem zgody na wykonanie badania, prosimy o zgłoszenie informacji dotyczących nadwrażliwości na leki i współistnienia chorób.
Wykonanie badania diagnostycznego wymaga donaczyniowego podania środka kontrastowego. Mimo, iż jest to zabieg bezpieczny, mogą wystąpić powikłania, takie jak: duszność, wysypka, świąd skóry, wstrząs anafilaktyczny, zapaść. Opisane powikłania mogą wystąpić niezależne od wszystkich podjętych środków ostrożności. Dlatego też w czasie badania i pobytu w Zakładzie Radiologii jest Pan/i pod fachową opieką lekarzy radiologów ( razie potrzeby lekarzy anestezjologów). Gabinety rentgenowskie przystosowane są do natychmiastowego udzielenia niezbędnej pomocy.
Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza, informacje zawarte w wywiadzie pozwolą na ewentualne odstąpienie od podania kontrastu w sytuacji, gdy będzie podejrzenie możliwości wystąpienia powikłań.

Telefony:
Kierownik:
71 32 70 295,
Zastępca Kierownika:
71 32 70 270,
Rejestracja TK i MR: 71 32 70 397,
Rejestracja RTG i USG: 71 32 70 268,
Pracownia Naczyniowa: ,
Pracownia Hemodynamiki: 71 32 70 260,
Pracownia USG: 71 32 70 266,
Pracownia Mammografii i USG piersi: 71 32 70 550
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo