Aktualności

Unieważnienie postępowania konkursowego z dnia 21.07.2017 r.

09.08.2017
article logo
Na podstawie § 15 ust.1 pkt 4) Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016, poz.1638 ze zm.)  Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu unieważnia postępowanie konkursowe na świadczenie usług zdrowotnych oraz pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia  16.08.2017 r.  do dnia  31.08.2018 r.
 
Unieważnienie
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo