Aktualności

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji EODD Berno 9 września 2017

11.08.2017
article logo

Od wielu lat środowiska transplantacyjne krajów europejskich, poprzez organizację Dnia Donacji i Transplantacji wyrażają uznanie i szacunek dla dawców narządów, szpiku i tkanek, promując w ten sposób medycynę transplantacyjną, a w szczególności dawstwo.
W bieżącym roku z przywileju organizacji Europejskiego Dnia Donacji, dzięki wsparciu Rady Europy, skorzysta Szwajcaria. Święto dotyczy jednak całej Europy, a nawet wykracza poza nasz kontynent.
Przyłączmy się do tego święta i niech będzie ono okazją do własnych działań promujących pobieranie i przeszczepianie narządów, komórek i tkanek.

czytaj więcej...
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo