Aktualności

Przekaż 1% podatku

08.01.2019
article logo
Idea powołania fundacji zrodziła się z potrzeby wspierania działalności leczniczo - usługowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Fundacja jest instytucją pożytku publicznego.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
NR KRS 0000065284
Numer konta bankowego:  93 1090 2398 0000 0006 0805 4436

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo