Liczby

W ciągu 32 lat w Szpitalu:

Hospitalizowano ponad 736 000 pacjentów
Udzielono ponad 2 252 000 konsultacji w Poradniach Specjalistycznych
Przeprowadzono ponad 183 000 operacji i zabiegów
Na świat przyszło ponad 85 700 dzieci, w tym 1046 par bliźniąt i jedenastokrotnie trojaczki.

Szpital zatrudnia:

1447 osób, w tym:
5 profesorów
5 doktorów habilitowanych
71 doktorów nauk medycznych
240 lekarzy specjalistów
2 lekarzy I stopnia specjalizacji
128 lekarzy rezydentów
33 lekarzy stażystów
616 pielęgniarek i położnych
117 pracowników administracyjno-ekonomicznych
82 pracowników na kontraktach, w tym 63 lekarzy, 3 pielęgniarki, 9 techników
35 osób na umowach cywilno prawnych, w tym 19 lekarzy i 6 pielęgniarek i położnych

Dane na dzień 31.12.2016 r.
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo