2.11.2017 r. - Ogłoszenie - zatrudnimy w ramach umowy o pracę na zastępstwo: specjalistę ds. wynagrodzeń

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu
przy ul. H. Kamieńskiego 73a
 
 Zatrudni w ramach umowy o pracę na zastępstwo: specjalistę ds. wynagrodzeń
 
Od kandydata oczekujemy:
Wykształcenia średniego lub wyższego
Doświadczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń minimum 5 lat
Dobrej znajomości zagadnień płacowych
Znajomości przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
Umiejętności redagowania pism urzędowych
Znajomości programu „Płatnik”, pakietu MS Office
Umiejętność posługiwania się programami kadrowo-płacowymi

Oferujemy:
Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu,
Pracę na pełen etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys (CV),
List motywacyjny, opatrzony klauzulą: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926).”
Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 
Kontakt:
Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:
wlosinska@wssk.wroc.pl, tel. 071- 32-70-190,
lub na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
z dopiskiem
Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo