Pracownia Badań Przesiewowych

Lokalizacja: Pracownia mieści się w obiekcie szpitala przy ul. Poświeckiej 8
51-128 Wrocław, budynek C po prawej stronie od bramy wjazdowej, wejście boczne, pierwsze piętro.

Kierownik Pracowni:
dr n. biol. Anna Młynarczewska
tel. 71 73 29 675
kom 669 984 274

e-mail: przesiew@wssk.wroc.pl
 
Pracownia wykonuje badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych Noworodków. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Wykonywane w Pracowni badania pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia chorób i wad wrodzonych, które nie leczone powodują upośledzenie umysłowe lub fizyczne. 
 
Badania przesiewowe są obowiązkowe i obejmują wszystkie noworodki urodzone zarówno w szpitalach (na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego), jak i te z porodów domowych. Badania są bezpłatne dla pacjenta.

Pracownia wykonuje badania przesiewowe w kierunku:
 • hipotyreozy
 • mukowiscydozy
 • wrodzonego przerostu nadnerczy
 • deficytu biotynidazy
W celu weryfikacji wzywamy, zgodnie z procedurą programu badań przesiewowych, noworodki do właściwych poradni specjalistycznych.

Pracownia wykonuje także oznaczanie poziomu fenyloalaniny w monitorowaniu przebiegu leczenia fenyloketonurii w Poradni Metabolicznej naszego Szpitala.


Przyjmowanie materiału do badań i udzielanie informacji o badaniach przesiewowych w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, tel. 71 73 29 675, kom. +48 661 920 090

UWAGA:
WYNIKI oznaczania poziomu fenyloalaniny w fenyloketonurii podawane są telefonicznie przez PORADNIĘ CHORÓB METABOLICZNYCH.

 
Dokladne informacje o badaniach przesiewowych znajdują się pod adresem http://przesiew.imid.med.pl

Aktualizacja 14.04.2023r. Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo