Osiągnięcia

Nagrody 2017
 • Najwyższa Jakość Quality International - Perła QI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Nagrody 2016
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu został nagrodzony godłem QI 2016 w kategorii QI Services - usługi najwyższej jakości - operacje bariatryczne za pomocą robota da Vinci.
 • Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2016” w dziedzinie medycyny za osiągnięcia w roku 2015 otrzymał prof. Wojciech Witkiewicz
 • Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności Ośrodka Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
 • Certyfikat Jakość Roku 2015 w kategorii innowacja, za małoinwazyjne operacje realizowane z zastosowaniem jedynego w Polsce robota chirurgicznego da Vinci
Nagrody 2015
 • Decyzją Kapituły programu promocyjnego Symbol 2015 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu otrzymał tytuł Euro Symbol Innowacji 2015
 • Najwyższa Jakość Quality International - Złote Godło w kategorii QI Services - usługi najwyższej jakości - operacje małoinwazyjne z użyciem robota da Vinci.
 • Podczas  konferencji ,,BENCHMARKING SZPITALI JAKO ELEMENT EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA' wręczono dyplomy najlepszym szpitalom biorącym udział w ogólnopolskim projekcie ,,Portrety Szpitali - Mapy Możliwości''. II miejsce w w kategorii jakość zarządzania zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Certyfikat "Szpital bez bólu" - nadawany placówkom, które spełnią określone kryteria i  podnoszą jakość uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.
Nagrody 2014
 • Nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) wraz z jednostkami tworzącymi Wrocławskie Centrum Biotechnologii.
 • I nagroda dla szpitala -najlepiej przystosowanego do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej;Kongres Dyrektorów Szpitali 2014 r. Top Trend e-Szpital 2014 r.
 • I nagroda specjalna dla lidera w kategorii wykorzystania środków unijnych; Dekada w Unii Europejskiej; Kongres Dyrektorów Szpitali 2014 r.
Nagrody 2013
 • Wyróżnienie w konkursie  – Liderzy Medycyny 2012 w kateSukces Roku w Ochronie Zdrowia w kategorii Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2012 – Zdrowie Publiczne za pozyskanie dla Szpitala pierwszego w Polsce robota chirurgicznego da Vinci oraz inicjatywa uruchomienia Ośrodka Chirurgii Robotowej
 • Wyróżnienie innowacyjnego produktu/usługi w Polsce 2012 r. - Minimalnie inwazyjne operacje z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci w Polsce - przyznane przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Nagroda Gazela Biznesu za 2012 r. 
 • Nagroda Brylantowego Lidera w Konkursie Liderów Ochrony Zdrowia organizowanym przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 
 • Nagroda Lidera Informatyki 2013 w kategorii Opieka zdrowotna  w XVII konkursie Liderów Informatyki organizowanym przez Computerworld.
Nagrody 2012
 • Wyróżnienie w konkursie „Innowacje dla zdrowia” organizowanym przez Grupę Roboczą na rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej,
 • Certyfikat Innowacyjności – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2010 r. zajął 21 miejsce. Firma została oceniona pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów europejskich i uzyskała wysoką ocenę: ABACB w systemie 5A przez Sieć naukową MSN i Instytut nauk Ekonomicznych PAN. Wśród 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw  sektora medycznego Szpital zajął 4 miejsce,
 • Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy przyznany przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego   .
Nagrody 2011
 • Ambasador Wrocławia 2011 – tytuł przyznany prof. Wojciechowi Witkiewiczowi przez „Gazetę Wyborczą”, 
 • Certyfikat Innowacyjności – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jest wśród 50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 r. – 9 miejsce. Firma została oceniona pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów europejskich i uzyskała wysoką ocenę: AAACB w systemie 5A przez Sieć naukową MSN i Instytut nauk Ekonomicznych PAN, 
 • Nagroda Wrocławia dla prof. Wojciecha Witkiewicza przyznana przez Radę Miejską Wrocławia, 
 • Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza - za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw, 
 • Iglica – nagroda Kanclerza Loży Dolnośląskiej Business Centre Club przyznana za wkład w budowanie potencjału innowacyjnego Regionu, 
 • Tytuł doktora honoris causa  dla prof. Wojciecha Witkiewicza przyznany przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo