Praca/Rozwój

30.04.2024r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Statystyk Medyczny w Dziale Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
30.04.2024r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Rejestratorka Medyczna w Dziale Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
25.01.2024r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Statystyk medyczny w Dziale Rjestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
25.01.2024r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Rejestratorka medyczna w Dziale Rejestracji, Satystyki i Dokumntacji Medyczniej
09.01.2024r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Specjalista ds. projektów
08.01.2024r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko księgowa/y
22.11.2023r Ogłoszenie na stanowisko fizyka medycznego
8.11.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko księgowy/ księgowa 
4.10.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko technika elektroradiologii w pracowni hemodynamiki, ablacje, naczyniowej
25.09.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko magazynier w Magazynie Czystej Bielizny
18.09.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Konserwator Hydraulik 
8.09.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Młodszy Administrator
8.09.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalista ds. kadr
5.09.2023 Ogłoszenie o pracę na stanowisko księgowa
11.08.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalista ds funduszy unijnych 
10.08.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalista ds. księgowości
5.07.2023 Ogłoszenie o pracę na stanowisko pielegniarka epidemiologiczna w zespole zakazeń szpitalnych
28.06.2023 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalista/ specjalistka ds funduszy unijnych
09.06.2023r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Statystyk medyczny w Dziale Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
11.05.2023 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń finansowych w Dziale Sprzedaży Usług Mecycznych
27.04.2023 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko księgowy/ księgowa 
12.04.2023 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko konserwator hydraulik 
12.04.2023 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko konserwator elektryk
07.03.2023 Ogłoszenie o pracę na stanowsisko technik farmaceutyczny w aptece szpitalnej
14.02.2023 Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalista ds. wynagrodzen 
14.02.2023 Ogłoszenie o pracę na stanowsisko specjalista ds zatrudnienia 
14.02.2023 Ogłoszenie o pracę na stanowisko księgowy/ księgowa
20.01.2023 r. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki/ pielęgniarza/ położnej oddziałowej oddziałów szpitalnych
09.12.2022r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko księgowa/ księgowy
29.11.2022r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Archiwisty w Dziale Zarządzania Dokumentacją
25.11.2022r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń finansowych w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych
22.11.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko inspektora ds ochrony danych
3.11.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika administracyjnego w Aptece Szpitalnej
30.10.2022r. Ogloszenie o pracę na stanowisko specjalista ds zatrudnienia w dziale zatrudnienia i wynagrodzen
31.08.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko pielęgniarki do Pracowni Endoskopowej
11.08.2022r. Ogloszenie o pracę księgowa
10.06.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
10.06.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisko ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
9.06.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
2.06.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku konserwator - elektryk
23.05.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń
23.05.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunku kosztów
23.05.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku księgowej
23.05.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowsko Kierownika Działu Gospodarki Nieruchomościami i Utrzymania Ruchu
9.05.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku statystyk medyczny
9.05.20022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku rejestratorki medycznej
9.05.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku specjalisty ds. budowlanych
27.04.2022 r. Ogłoszenie w ramach umowy o pracę na stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej
31.03.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku Specjalisty ds. wynagrodzeń
24.02.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku Specjalisty ds. rachunku kosztów
24.02.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku Specjalisty ds. zatrudnienia
24.02.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku Informatyka-administrator aplikacji
24.02.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowiska Kierownika Działu Informatyki
01.02.2022 r. - Ogłoszenie o pracę na stanowisku: hydraulik
01.02.2022 r. - Ogłoszenie o pracę na stanowisku: murarz - malarz
01.02.2022 r. - Ogłoszenie o pracę na stanowisku: stolarz
31.01.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku: Informatyk - administrator systemów serwerowych
31.01.2022 r. Ogłoszenie o pracę na stanowisku: Informatyk - administrator sieci
17.01.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu od zaraz pielęganiarek/pielęgniarzy/położnych/ratowników medycznych
14.12.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Referenta ds. administracyjno - organizacyjnych do Działu Organizacji i Nadzoru
13.12.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Technika elektroradiologii w Pracowni RTG, TK
26.11.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń i napraw sprzętu medycznego
18.11.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Referenta ds. planowania i analiz
18.11.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalista ds. Planowania i Analiz
28.10.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko fizyka medycznego
16.09.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku referenta ds. planowania i analiz
16.09.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko specjalisty ds. planowania i analiz
02.09.2021 r. Ogłoszenie o zatrunieniu ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
13.08.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Informatyk specjalista ds. HelpDesk
26.07.2021 r. Ogłoszenie zatrudnieniu w ramach umowy o pracę rejestratorki/rejestratora medycznego
26.07.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę Specjalistę ds. rozliczeń finansowych w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych
15.07.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku specjalisty ds. programów profilaktycznych
15.07.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko specjalisty ds. planowania i analiz
13.07.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku Kierownika Archiwum Zakładowego
28.06.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku fizyka medycznego
18.05.2021 r. Ogłoszenie o zatrudniniu specjalisty ds. zamówień publicznych
13.05.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
9.03.2021 r. ogłoszenie o zatrudnieniu od zaraz pielęgniarek/pielęgniarzy
24.02.2021 r. ogłoszenie o zatrudnieniu leklarza do pracy w Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
17.02.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarki instrumentariuszki na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
29.01.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu referent ds. planowania i analiz
29.01.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu Konsultant biznesowy
29.01.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu Rejestratorki medycznej/Rejestratora medycznego w Dziale Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
29.01. 2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu Specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Dziale Srzedaży Usług Medycznych i Marketingu
19.01.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu laboranta w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
19.01.2021 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu bioinformatyka w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
10.12.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu statystyka w Dziale Rejestracji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej
15.07.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę pielęgniarki/pielęgniarzy na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
8.07.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu hydraulika
9.06.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu inspektora ds. budowlanych
2.06.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza specjlaisty w Poradni Gastroenterologicznej
22.05.2020 r. Ogloszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o prace technika ekg w oddziale kardiologii dzieciecej oraz pracowni elektrokardiograficznej
21.05.2020 r. Ogloszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej i transplantologii
26.02.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę: specjalista ds. księgowości finansowej
7.02.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu ramach umowy o prace na dzialalność paramedyczną gipsownia w pełnym wymiarze czasu pracy lub na umowe zlecenie
6.02.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę Sekretarkę Medyczną w Oddziale Rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy
14.01.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego na stanowisko Obuwnik
2.01.2020 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii
20.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu do Działu Informatyki - Informatyk
20.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu do Działu Informatyki - Administrator Aplikacji
18.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę pielęgniarki/pielęgniarzy na Oddział Nefrologiczny, Okulistyczny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
3.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę Specjalistę ds. rozliczeń finansowych  w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych
2.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę Magistra Farmacji w pełnym wymiarze czasu pracy
2.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę Technika Farmacji w pełnym wymiarze czasu pracy
2.12.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę Fasowacza / Magazyniera w Aptece Szpitalnej
8.11.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę pielęgniarki oraz położne na Oddział Neonatologii
28.10.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
9.10.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. rozliczeń finansowych
4.10.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu rejestratorki medycznej
24.07.2019 r. Firma OPC Sp. z o.o. sp. k. poszukuje do współpracy lekarzy i pielęgniarek
31.05.2019 r. ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika do Działu Informatyki
4.03.2019 r. ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników do Działu Centralnej Sterylizatorni
28.02.2019 r. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej
27.02.2019 r. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
25.02.2019 r. ogłoszenie o zatrudnieniu rejestratorki medycznej
14.01.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. rozliczeń finansowych
6.12.2018 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
31.10.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników do Centralnej Sterylizatornii
15.10.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku pracownika wsparcia informatycznego
6.09.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku pracownika gospodarczego
6.09.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku magazyniera
4.09.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku konsultanta biznesowego
4.09.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku referenta ds. planowania i analiz
27.08.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej
16.05.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek w SOR
16.05.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu ratowników medycznych
15.05.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, kardiologii, radiologii i diagnostyki obrazowej
04.04.2018 r. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii, choroby wewnętrzne, rehabilitacja medyczna
23.01.2018 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. zatrudnienia i wynagrodzenia lub specjalisty ds. zatrudnienia
10.01.2018 r. Oferta pracy - Konsultant biznesowy
12.12.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu diagnosty laboratoryjnego
2.11.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu  w ramach umowy o pracę na zastępstwo: specjalistę ds. wynagrodzeń
25.08.2017 r. Konsultant biznesowy
7.08.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki
7.08.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek/pielęgniarzy O/okulistyczny
21.07.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. rozliczeń finansowych
13.06.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek/pielęgniarzy
31.05.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu ratowników medycznych
15.03.2017 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów
6.03.2017 r. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na biegłych sądowych z zakresu medycyny
15.02.2017 r. Ogłoszenie - zatrudnimy lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
10.01.2017 r. Prezez Sądu Okręgowego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych
11.08.2016 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu dla lekarzy specjalistów w SOR
1.07.2016 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu dla pielęgniarek

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA: 16.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo