Komisja EtycznaW  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu działa Komisja Etyczna, do której zadań należą m.in.:
 • zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych pracowników w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • pomoc pracownikom, pacjentom i ich rodzinom w  podejmowaniu trudnych decyzji etycznych,
 • pomoc pracownikom w sytuacji konfliktów między personelem oraz podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu.
Informacje o  naruszeniu/złamaniu obowiązujących w jednostce standardów etycznych mogą zgłaszać zarówno pracownicy, pacjenci, jak i interesariusze szpitala w formie pisemnej poprzez Sekcję Korespondencji Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Komisji Etycznej.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, numer telefonu do kontaktu i opis problemu etycznie wątpliwego. W szczególnych sytuacjach Komisja może podjąć decyzje o rozpatrzeniu wniosku anonimowego.

Szczegółowe informacje o działalności Komisji Etycznej zawiera Regulamin Komisji Etycznej

Data aktualizacji: 16.11.2022
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo