Oddział Chirurgii Onkologicznej


Lokalizacja: Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów
Piętro 1

Lekarz Kierujący Oddziałem: 
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz                          
Lekarz Koordynujący Pracę Oddziału:      
dr n. med. Roman Czarnecki                     

Pielęgniarka Oddziałowa               
Danuta Cymerman
- licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego
 

Oddział Chirurgii Onkologicznej zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób nowotworowych.  Rocznie przyjmujemy w poradni około dziewięć tysięcy pacjentów, a  ponad 1800 chorych przyjmujemy do  oddziału.

Lekarz przyjmujący pacjenta w poradni  opiekuje się nim od momentu rozpoznania, poprzez przygotowanie do zabiegu  oraz w okresie  pooperacyjnym - dzięki temu pacjent zna swojego lekarza.

Leczenie  w wieloprofilowym szpitalu daje możliwość dobrego przygotowania chorego do leczenia operacyjnego.

Specjalizujemy się w leczeniu nowotworów piersi, przewodu pokarmowego oraz nowotworów skóry i tkanek miękkich. Wykonujemy pełen zakres zabiegów  w obrębie węzłów chłonnych.

Nowotwory piersi: rocznie leczymy ponad 230 chorych z rozpoznaniem raka piersi  oraz ponad 250 chorych z rozpoznaniem łagodnych guzów piersi. W poradni  wykonujemy biopsje guzów piersi  pod kontrolą  aparatu USG:  biopsje cienkoigłowe,  biopsje gruboigłowe i  nowoczesne biopsje mammotomiczne czyli biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią.

Chore wymagające leczenia operacyjnego kierowane są do oddziału. W przypadku rozpoznania raka piersi oferujemy wszystkie typy zabiegów operacyjnych: resekcje guza, wycięcie kwadrantu piersi z plastycznym uzupełnieniem ubytku, podskórna amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją endoprotezą, radykalna amputacja piersi.

Wykonujemy również zabiegi rekonstrukcji piersi po  wcześniejszych amputacjach. Rekonstrukcje przeprowadzamy z użyciem endoprotez oraz tkanek własnych pacjentki.

Obejmujemy opieką pacjentki będące nosicielkami genu BRCA - którym dajemy możliwość przeprowadzenia operacji zmniejszającej ryzyko zachorowania (podskórna amputacja piersi  z jednoczasową rekonstrukcją). 

W zakresie zabiegów rekonstrukcyjnych mamy ponad 15 letnie doświadczenie. Przeprowadzamy biopsje węzła wartowniczego oraz radykalne wycięcia węzłów w sytuacjach koniecznych.

Współczynnik leczenia raka piersi bez amputacji /  leczenie oszczędzające/ wynosi w naszym oddziale 70%.

Jako jeden z niewielu w Polsce, nasz oddział dysponuje aparatem do radioterapii śródoperacyjnej - INTRA BEAM, który  pozwala  skrócić czas radioterapii pooperacyjnej lub nawet z niej zrezygnować.

 
Stan przed i po rekonstrukcji  piersi prawej oraz amputacji podskórnej z jednoczasową  rekonstrukcją  po stronie lewej

 
  
Operacja raka piersi z użyciem radioterapii śródoperacyjnej

Nowotwory przewodu pokarmowego: Drugą grupą najczęściej leczonych chorych są pacjenci z nowotworami przewodu pokarmowego: rak żołądka, jelita grubego i odbytnicy.

Dzięki zastosowaniu robota chirurgicznego da Vinci część zabiegów w obrębie jamy brzusznej wykonywana jest jako procedura małoinwazyjna. Stosujemy również techniki laparoskopowe i klasyczne zabiegi chirurgiczne. Obecnie około 34% zabiegów przeprowadzamy  techniką małoinwazyjną  co zmniejsza dolegliwości bólowe i skraca czas powrotu do zdrowia po zabiegach operacyjnych.
W leczeniu guzów wątroby, poza resekcjami chirurgicznymi  stosujemy termoablację czyli niszczenie guzów nowotworowych mikrofalami.
 

Pozostałe nowotwory: Specjalizujemy się również w nowotworach skóry/rak i czerniak skóry/z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, elektrochemioterapii oraz  kriochirurgii. Leczymy mięsaki tkanek miękkich oraz kości we współpracy z zespołem ortopedycznym.

Zespół doświadczonych pielęgniarek, psychologów i rehabilitantów dokłada starań aby proces leczenia był jak najmniej uciążliwy dla naszych pacjentów.

Proces leczenia zaplanowany jest podczas konsylium lekarskiego z onkologiem klinicznym i radioterapeutą.
 
Telefony:
Lekarz Koordynujący Pracę Oddziału:
71 32 70 454
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 597
Lada Pielęgniarska:
71 32 70 452                                                                
Sekretariat:
71 32 70 341
Koordynator Pakietu Onkologicznego:
71 32 70 460
Koordynator KON- Pierś:
71 32 70 673
Koordynator KON- Jelito+ Poradnia Gentyczna:
71 32 70 724

AKTUALIZACJA 9.03.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo