Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej z Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej i Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej


Lokalizacja: parter szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr hab. n. med. Marek Zawadzki                        

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. med. Jerzy Śliski

Pielęgniarka Oddziałowa
Joanna Jaworowska
 
Oddział dysponuje nowoczesnym zapleczem oraz wykwalifikowaną kadrą medyczną. W ramach ostrego dyżuru zabezpiecza pacjentów wymagających zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i urazowo ortopedycznej.
 
Procedury wykonywane w Oddziale:
Kompleksowe leczenie kamicy żółciowej z szerokim zastosowaniem metody laparoskopowej
Endoskopowe leczenie kamicy przewodowej
Operacje przepuklin także metodami beznapięciowymi
Chirurgiczne leczenie otyłości
Operacje tarczycy
Operacje robotem Da Vinci
Operacje guzów trzustki i innych
Operacje żołądka
Operacje żylaków

W ramach chirurgii jednego dnia prowadzimy pełna diagnostykę schorzeń przewodu pokarmowego, z możliwością zabiegów endoskopowych, usuwania polipów, pobierania wycinków.

Leczenie operacyjne w tym technikami miniinwazyjnymi wszystkich złamań kończyny górnej i dolnej, skręcenia i zwichnięcia stawów.
 
Telefony:
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:
71 32 70 428
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 217
Lada Pielęgniarska:
71 32 70 221
Sekretariat:
71 32 70 427
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo