Żywy Dawca Nerki

Przeszczepienie nerki
Przeszczepienie nerki, obok hemodializoterapii i dializoterapii otrzewnowej, jest jedną z metod leczenia w schyłkowej niewydolności nerek. Naukowo udowodniono przewagę przeszczepu nerki
nad innymi metodami leczenia nerkozastępczego, a oprócz tego przeszczepienie od dawcy żywego wiąże się z lepszym rokowaniem
co do przeżycia nerki oraz biorcy niż dawcy zmarłego. Zaletami przeszczepienia od dawcy żywego ponadto są brak oczekiwania
na liście biorców, który średnio aktualnie wynosi ok. 3 lat, lepsze przygotowanie dawcy i biorcy do zabiegu, większa zgodność immunologiczna. Poza tym skraca się również czas oczekiwania na przeszczepienie dla innych oczekujących.  

Kto może być dawcą nerki?

Obecnie każda osoba, która ma zdolność prawną może być dawcą. Większość dawców to rodzice, małżonkowie, rodzeństwo. W przypadku osób niespokrewnionych konieczna jest zgoda sądu. Oddanie nerki jest bezpłatne. Jakiekolwiek próby sprzedania narządów są niezgodne z prawem. 
 
Grupa krwi potencjalnego dawcy musi być zgodna z grupą krwi potencjalnego biorcy.

Dawca grupy O - Biorca 0,A,B,AB
Dawca grupy A - Biorca A,AB
Dawca grupy B - Biorca B, AB
Dawca AB - Biorca AB
 
Ryzyko dawcy

Gdy jedna nerka zostaje usunięta, druga przejmuje aż 50% jej funkcji. Nie ma większego ryzyka rozwoju choroby nerek, gdy posiada się jedną nerkę, a czas jej przeżycia jest taki sam jak dwóch. Ryzyko związane z zabiegiem pobrania nerki jest niewielkie. Ryzyko zgonu wynosi 0,03%, a powikłań okołooperacyjnych 0,5-2%.
Po krótkim okresie rekonwalescencji każdy dawca może wrócić do zawodu i życia jakie wiódł do tej pory. 
Każdy dawca nerki pozostaje pod stałą opieką Poradni Transplantacyjnej.
W związku z tym , jak udowodniono w krajach Skandynawii, długość życia dawców po nefrektomii ( usunięciu nerki) jest wyższa niż przeciętna.
 
Kto nie może być dawcą

Osoby chorujące na :
- choroby nerek
- nieuregulowane nadciśnienie tętnicze
- nowotwory
- choroby serca
- przewlekłą obturacyjną chorobę płuc POCHP
- zakażenia WZW B, WZW C, HIV
- choroby psychiczne
- skrajnie otyłe
- cukrzycę t. 1 lub 2
 
Kwalifikacja do przeszczepienia nerki

Zarówno biorca jak i dawca nerki jest poddawany przed zabiegiem szczegółowym badaniom.
W tym konsultacji psychologicznej i decyzja o zabiegu jest podejmowania przez zespół specjalistów złożony z chirurga transplantologa, nefrologa transplantologa, psychologa. 
 
Kontakt:

dr n. med. Monika Ryba, tel. 71-32-70-421/418

DATA PUBLIKACJI: 21.01.2014
AKTUALIZACJA: 24.01.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo