Pracownia Elektrofizjologii

Zgłoszenie i kwalifikacja do zabiegów wszczepienia:
- stymulatora / rozrusznika serca,
- kardiowertera-defibrylatora,
- oraz zabiegów ablacji
 
WYMAGANIA:
Dostarczenie kserokopii dokumentacji medycznej (skierowanie do Szpitala, konsultacja kardiologiczna, zapis EKG, Holter-EKG)  do Sekretariatu Oddziału kardiologii IV piętro w godzinach 8.00-14.00.
 
Wysłanie skanów dokumentacji medycznej (pdf.; jpg.; bmp.) zawierającej skierowanie
do Szpitala, konsultacja kardiologicznea, zapis EKG, Holter-EKG)
na adres mailowy: kardiologia@wssk.wroc.pl
 
Telefony kontaktowe:
Pracownia Elektrofizjologii
​71 32 70 258  
Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
71 32 70 225  
Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów
71 32 70 225 
Sekretariat Oddziału
71 32 70 328  
 
SKŁAD OSOBOWY:
Kierownik Pracowni Elektrofizjologii:
lek. Michał Labus – kardiolog

Starsi asystenci Oddziału Kardiologii:
dr n. med Jerzy Śpikowski – kardiolog, anestezjolog, specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Bartosz Ludwik – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Mariusz Mazij – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarki:
mgr Barbara Abram – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
mgr Anna Wiśniewska specjalista pielęgniarstwa anestezjologiami intensywnej terapii
Tomasz Łapka – ratownik medyczny

WYKONYWANE ZABIEGI:
Stymulacja serca:
- stymulacja fizjologiczna serca – stymulacja pęczka Hisa oraz obszaru lewego odnogi
  pęczka Hisa,
- wszczepienie wszystkich typów stymulatorów serca (PM),
- implantacje kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
- implantacje stymulatorów i kardiowerterów z funkcją resynchronizacji pracy serca (CRT-P / CRT-D)
- wszczepienie rejestratorów pętlowych (ILR),
 
Ablacja – inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca:
- badanie elektrofizjologiczne (EPS).
- ablacja RF nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca metodą klasyczną oraz z wykorzystaniem systemu
  elektroanatomicznego EnSite Precision 3D,
- ablacja migotania przedsionków z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego EnSite 3D Precison oraz metodą
   krioablacji,
 
KOMPLEKSOWO DBAMY O NASZYCH PACJENTÓW:

I Program edukacji dla chorych po zabiegach z zakresu elektroterapii
W Pracowni Elektrofizjologii Serca, Oddziale Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej realizowany jest autorski Program Edukacyjny skierowany do pacjentów po implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów.
 
II Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów 
Wszyscy pacjenci po zabiegach wszczepienie urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca są objęciu stała, cykliczną kontrolą implantowanego urządzenia.  
 
Kontrole urządzeń odbywają się w dniach:
wtorek, środa czwartek w godzinach 14.30 – 16.30
Telefon do Poradni kontroli
71 3270225

III Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
W Poradni odbywają się kwalifikacje do zabiegów ablacji oraz wizyty kontrolne pacjentów po zabiegach wykonanych
w Naszej Pracowni elektrofizjologii, gdzie wszyscy pacjenci objęci są roczną opieką po zabiegu.  
Poradnia przyjmuje pacjentów w każdą środę w godzinach 9.00 – 14.00
Telefon do Poradni kontroli
71 3270225
 
O NAS:
Pracownia Elektrofizjologii Serca jest integralną częścią Oddziału Kardiologicznego.
Od lat zajmuje się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną
oraz indywidualnym podejściem do chorego.
Pracownia Elektrofizjologii Serca została założona w 1989 roku przez doktora Jerzego Śpikowskiego.
Byliśmy pierwszym na Dolnym Śląsku zespołem działającym przy Oddziale Kardiologii, w którym rozpoczęto wszczepianie urządzeń służących do stymulacji serca.
 
Na przestrzeni ostatnich lat wykonaliśmy ponad 10 000 zabiegów implantacji i wymian różnego typu urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca oraz około 2000 zabiegów ablacji i krioablacji.
 
W Pracowni wykonywane są zabiegi implantacji wszystkich typów urządzeń od stymulatorów serca (PM - rozruszniki serca), poprzez kardiowertery – defibrylatory (ICD), po najbardziej skomplikowane układy zapewniające resynchornizację pracy komór (CRT-P, CRT-D) wykorzystywane w grupie chorych z niewydolnością serca.
W ostatnich latach wdrożyliśmy również nowatorskie metody stymulacji fizjologicznej serca tj. stymulację pęczka Hisa oraz stymulację obszaru lewej odnogi pęczka Hisa.

Od 2009 roku wykonujemy również inwazyjne badania elektrofizjologiczne (EPS) oraz zabiegi ablacji prądem
o częstotliwości radiowej nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków zarówno techniką klasyczną (RF) z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego EnSite 3D Precision oraz metodą krioablacji.

Ponad 30 letnie doświadczenie w dziedzinie elektroterapii pozwala nam zaoferować Naszym Pacjentom wyjątkowo wysoki standard opieki, profesjonalne i indywidualne podejście do chorego, a także gwarantuje bezpieczeństwo leczenia, wyrażające się minimalną liczbą powikłań.

     Pracownia Elektrofizjologii Serca otrzymała w 2011 r. Akredytację Kategorii C od Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest to równoznaczne z uzyskaniem najwyższego poziomu referencyjności w inwazyjnym leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Telefony kontaktowe:
Pracownia Elektrofizjologii
71 32 70 258  
Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
71 32 70 225  
Poradnia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów
71 32 70 225  
Sekretariat Oddziału Kardiologii
71 32 70 328  


 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo