Szkoła Rodzenia

WROCŁAWSKA SZKOŁA RODZENIA PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
WE WROCŁAWIU
 
Z dniem 16.10.2011 roku rozpoczęła działalność
Przyszpitalna Szkoła Rodzenia. 
 
Szkoła powstała z myślą o  wszystkich przyszłych mamach, które pragną kompleksowo przygotować się do nowego etapu w swoim życiu. Jest to bezpłatna Szkoła Rodzenia dotowana przez Gminę Wrocław dla mieszkanek Wrocławia, która uzyskała Certyfikat wydany przez Wojewodę Dolnośląskiego:
 
„WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ SZKOŁY RODZENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU”.


 

 
 
Dnia 02 stycznia 2023 r. Szpital podpisał Umowę dotacyjną z Gminą Wrocław 
na prowadzenie zadania publicznego "Wrocławska Szkoła Rodzenia". 

Na 2023 r. zaplanowano 16 kursów, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. 
 
 
Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 661 924 61.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są między 24 a 29 tygodniem ciąży.
 
 
W SZKOLE OBOWIĄZUJE STANDARD EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ DLA KOBIET W CIĄŻY:
Edukacja przedporodowa jako wielostronne przygotowanie kobiet ciężarnych /rodziców do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki nad noworodkiem /niemowlęciem.Wszechstronne przygotowanie rodziców do świadomego rodzicielstwa, do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki
nad noworodkiem /niemowlęciem przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

Zajęcia prowadzone sa wg programu, który obejmuję aspekty teoretyczne takie jak :
- przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad
  noworodkiem /niemowlęciem
- przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu
  ciąży, porodu i połogu
- promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki ,dziecka, i rodziny
- przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
- nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
- nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji
- praktyczna nauka pielęgnowania noworodka /niemowlęcia
- przygotowanie do karmienia piersią
- kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy
  małżonkami, rodzicami i dzieckiem
- uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny
  w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi
 
Edukacja przedporodowa ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów. Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom
na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ
na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała. Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem oraz ułatwić aktywne uczestnictwo w porodzie i wejście w bezpieczne rodzicielstwo.
 
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE i odbywają się cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 10 tygodni, wynosi 40 godzin w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć gimnastycznych
i relaksacyjnych i praktycznych. Zajęcia prowadzą doświadczone położne z ukończonym kursem z zakresu organizowania i prowadzenia Szkoły Rodzenia, lekarz neonatolog, lekarz ginekolog –położnik, lekarz stomatolog, psycholog którzy znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi mamami. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie między  24 a 29 tygodniem ciąży. W jednym kursie uczestniczy 10 osób - 5 kobiet ciężarnych i 5 osób towarzyszących.
 
BLOKI TEMATYCZNE I REALIZOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
 
Zdrowa ciąża
1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe.
2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety.
3. Używki nałogi a ciąża.
4. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia.
5. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
6. Opieka prenatalna
 
Poród
1. Zwiastuny zbliżającego się porodu.
2. Przebiegi fizjologicznego porodu.
3. Poród aktywny.
4. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu.
5. Współpraca kobiety rodzącej z położną, personelem Sali porodowej.
6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi.
7. Prawa pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej .
8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej.
 
Połóg

1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu.
2. Psychiczne aspekty okresu połogowego.
3. Karmienie naturalne.
4. Laktacja, zapobiegnie problemom laktacyjnym.
5. Higiena połogu.
6. Powrót płodności po porodzie.
 
Noworodek
1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka.
2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu.
3. Karmienie naturalne.
4. Pierwsze dni dziecka.
5. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia.
6. Kąpiel i inne czynności higieniczne.
7. Bezpieczeństwo dziecka.
8. Dziecka w rodzinie. Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo.
 


KALENDARZ ZAJĘĆ
 ZAPISY 2023 r.


 
Termin Zapisy Zajęcia Godziny zajęć

od  23.01.2023r.
  do  05.04.2023r.  
11.01.2023r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11.00-13.00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od 14.02.2023r.
do 20.04.2023r.
18.01.2023r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11.00-13.00)
czwartek
wtorek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od  12.04.2023r.
do 19.06.2023r
 
15.03.2023r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11.00-13.00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od  25.04.2023r.
do  04.07.2023r
 
29.03.2023r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

od  21.06.2023r.
do  28.08.2023r.
 

 24.05.2023r.  
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
 
środa
poniedziałek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
od  06.07.2023r.
do  12.09.2023r.

 14.06.2023r.  
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
 
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

  od 30.08.2023r.
 do 06.11.2023r.
 
09.08.2023r.  
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00

 od 14.09.2023r.
  do 21.11.2023r. 
 
17.08.2023r. 
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
czwartek
wtorek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
 

Dodatkowych informacji udziela:
Koordynator Wrocławskiej Szkoły Rodzenia Teresa Pastuszka
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 14.30
pod numerem telefonu 661-924-261
 
*W związku z zagrożeniem epidemicznym
zajęcia w Szkole Rodzenia od 20.01.2021 r. do odwołania pozostają on line.


DATA PUBLIKACJI: 15.04.2015
AKTUALIZACJA: 17.01.2023/ 12.04.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo