Szkoła Rodzenia

WROCŁAWSKA SZKOŁA RODZENIA PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
WE WROCŁAWIU
 
Z dniem 16.10.2011 roku rozpoczęła działalność
Przyszpitalna Szkoła Rodzenia. 
 
Wrocławska Szkoła Rodzenia powstała z myślą o  wszystkich przyszłych mamach, które pragną kompleksowo przygotować się do nowego etapu w swoim życiu. 

Jest to bezpłatna Szkoła Rodzenia dotowana przez Gminę Wrocław dla mieszkanek Wrocławia, która uzyskała Certyfikat wydany przez Wojewodę Dolnośląskiego:
 
„WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ SZKOŁY RODZENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU”.


 

 
 
Dnia 02 stycznia 2023 r. Szpital podpisał Umowę dotacyjną z Gminą Wrocław 
na prowadzenie zadania publicznego "Wrocławska Szkoła Rodzenia". 


Na 2024 r. zaplanowano 16 kursów, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. 
 
 
Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr 661 924 261 w wyznaczonych dniach i godzinach.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są między 22, a 29 tygodniem ciąży.
 
 
W SZKOLE RODZENIA OBOWIĄZUJĄ STANDARDY EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ DLA KOBIET
W  OKRESIE CIĄŻY:
Przygotowanie kobiet ciężarnych /rodziców do zadań i obowiązków rodzicielskich w okresie ciąży, porodu i połogu
oraz  opieki nad noworodkiem i niemowlęciem poprzez edukację zdrowotną . Wszechstronne przygotowanie rodziców
do świadomego rodzicielstwa, do aktywnego i bezpiecznego przebiegu ciąży, porodu i połogu, do opieki nad noworodkiem /niemowlęciem przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

Zajęcia prowadzone sa wg programu, który obejmuję aspekty teoretyczne takie jak :
- przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki
  nad noworodkiem /niemowlęciem
- przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu
  ciąży, porodu i połogu
- promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki ,dziecka, i rodziny
- przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
- nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
- nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji
- praktyczna nauka pielęgnowania noworodka /niemowlęcia
- przygotowanie do karmienia piersią
- kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy
  małżonkami, rodzicami i dzieckiem
- uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny
  w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi
 
Edukacja przedporodowa ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów. Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom
na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ
na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała. Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem oraz ułatwić aktywne uczestnictwo w porodzie i wejście w bezpieczne rodzicielstwo.
 
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE. Odbywają się cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 10 tygodni, wynosi 40 godzin w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć gimnastycznych, relaksacyjnych i praktycznych. Zajęcia prowadzą doświadczone położne z ukończonym kursem z zakresu organizowania
i prowadzenia Szkoły Rodzenia, lekarz neonatolog, lekarz ginekolog –położnik, lekarz stomatolog, psycholog którzy znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi mamami. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie między  22, a 29 tygodniem ciąży. W jednym kursie uczestniczy 10 osób - 5 kobiet ciężarnych i 5 osób towarzyszących.
 
BLOKI TEMATYCZNE I REALIZOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
 
Zdrowa ciąża
1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe.
2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety.
3. Używki nałogi, a ciąża.
4. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia.
5. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
6. Opieka prenatalna
 
Poród
1. Zwiastuny zbliżającego się porodu.
2. Przebiegi fizjologicznego porodu.
3. Poród aktywny.
4. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu.
5. Współpraca kobiety rodzącej z położną, personelem Sali porodowej.
6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi.
7. Prawa pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej .
8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej.
 
Połóg

1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu.
2. Psychiczne aspekty okresu połogowego.
3. Karmienie naturalne.
4. Laktacja, zapobiegnie problemom laktacyjnym.
5. Higiena połogu.
6. Powrót płodności po porodzie.
 
Noworodek
1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka.
2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu.
3. Karmienie naturalne.
4. Pierwsze dni dziecka.
5. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia.
6. Kąpiel i inne czynności higieniczne.
7. Bezpieczeństwo dziecka.
8. Dziecka w rodzinie. Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo.
 

W 2024r. odbędzie się 16 kursów. Kursy odbywać się będą stacjonarnie.

KALENDARZ ZAJĘĆ W 2024.

 ZAPISY 2024 r.


 
Termin Zapisy Zajęcia Godziny zajęć
KURS 1 i 2 /2024
  od  24.01.2024r.
  do  08.04.2024r.  
10.01.2024r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11.00-13.00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS  3 i 4/2024
 od 15.02.2024r.
 do 25.04.2024r.
17.01.2024r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11.00-13.00)
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS  5 i 6/2024
 od  15.04.2024r.
 do  19.06.2024r.
20.03.2024r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11.00-13.00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS  7 i 8/2024
 od  07.05.2024r.
 do  11.07.2024r
10.04.2023r.
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS  9 i 10/2024
 od  24.06.2024r.
 do  28.08.2024r.
29.05.2024r.  
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS 11 i 12/2024
 od  16.07.2024r.
 do  19.09.2024r.
 26.06.2024r.  
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
 
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS 13 i 14/2024
 od 02.09.2024r.
 do 06.11.2024r.
07.08.2024r.  
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
poniedziałek
środa
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
KURS 15 i 16/2024
  od 24.09.2023r.
  do 21.11.2023r. 
28.08.2024r. 
(zapisy pod nr tel. 661-924-261
w godz. 11:00-13:00)
wtorek
czwartek
I grupa 16.00 - 18.00
II grupa 18.00 - 20.00
 

Dodatkowych informacji udziela:
Koordynator Wrocławskiej Szkoły Rodzenia Teresa Pastuszka
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 14.30
pod numerem telefonu 661-924-261
 


DATA PUBLIKACJI: 15.04.2015
AKTUALIZACJA: 17.01.2023/ 12.04.2023/ 08.01.2024r. Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo