Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Lokalizacja: Oddział mieści się budynek B I piętro przy ulicy Poświęckiej 8
 
Lekarz Kierujący Oddziałem                                                       
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz
 
Pielęgniarka Oddziałowa                                         
Jolanta Pawłowska
Specjalista Opieki Paliatywnej

 
W Oddziale udzielane są świadczenia z zakresu kompleksowej rehabilitacji neurologicznej:

zabiegi fizykalne
indywidualna kinezyterapia
zajęcia z psychologiem klinicznym, neurologopedą
terapia zajęciowa
opieka pielęgniarska
opieka opiekunów medycznych.

Personel Oddziału zapewnia kompleksową rehabilitację neurologiczną indywidualnie dobraną do pacjenta. Cały interdyscyplinarny zespół aktywnie wspiera proces usprawniania umożliwiająć pacjentowi powrót do życia społecznego.

Hospitalizowani są pacjenci z chorobami centralnego układu nerwowego:
po udarach mózgu
po urazach czaszkowo-mózgowych
po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem dwu i czterokończynowym
ze stwardnieniem rozsianym
z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego
z dystrofiami mięśniowymi. 

Oddział dysponuje 20 łóżkami
 
Telefony:  
                                  
Dyżurka lekarska                           
71 73 29 694
Dyżurka pielęgniarska               
71 73 29 663
Pielęgniarka Oddziałowa
71 73 29 693
Sekretariat
71 73 29 661

AKTUALIZACJA 9.03.2023/ 17.04.2023r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo