Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Lokalizacja: Oddział mieści się budynek B I piętro przy ulicy Poświęckiej 8
 
Lekarz Kierujący Oddziałem                                                       
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz
 
Pielęgniarka Oddziałowa                                         
Jolanta Pawłowska - Specjalista Opieki Paliatywnej
 
W Oddziale udzielane są świadczenia z zakresu kompleksowej rehabilitacji neurologicznej:
zabiegi fizykalne
indywidualna kinezyterapia
zajęcia z psychologiem klinicznym, logopedą
terapia zajęciowa
opieka pielęgniarska. 
Hospitalizowani są pacjenci z chorobami centralnego układu nerwowego:
po udarach mózgu
po urazach czaszkowo-mózgowych
po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem dwu i czterokończynowym
ze stwardnieniem rozsianym
z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego
z dystrofiami mięśniowymi. 
Oddział dysponuje 20 łóżkami
 
Telefony:  
                                  
Dyżurka lekarska                           
71 73 29 694
 Dyżurka pielęgniarska               
71 73 29 663
Pielęgniarka Oddziałowa
71 73 29 693
Sekretariat
71 73 29 661
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo