Liczby

W roku 2022:

HOSPITALIZACJA PACJENTÓW : 76 116 
KONSULTACJE W PORADNNIACH SPECJALISTYCZNYCH: 95 869
OPERACJE I ZABIEGI: 12 616
DZIECI URODZONE: 2679

Szpital zatrudnia:
16 55 osób, w tym:
7        profesorów
5        doktorów habilitowanych
61      doktorów nauk medycznych
213    lekarzy specjalistów
3        lekarzy I stopnia specjalizacji
139    lekarzy rezydentów
44      lekarzy stażystów
709    pielęgniarek i położnych
139 pracowników administracyjno-ekonomicznych


DATA PUBLIKACJI: 14.02.2014
AKTUALIZACJA: 13.01.2023/ 27.02.2023/ 3.03.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo