Staże kierunkowe dla lekarzy

Staże kierunkowe dla lekarzy 
 
Staż specjalizacyjny

Lekarze ubiegający się o staż kierunkowy w ramach odbywanej przez siebie specjalizacji w oddziałach/komórkach organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do:

1) telefonicznego uzgodnienia kwestii merytorycznych związanych z odbywaniem stażu
z lekarzem kierującym oddziałem, w której staż będzie realizowany - na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu,

2) dostarczenia osobiście do Działu Zatrudnienia i Wynagrodzeń bądź przesłanie pocztą - na 14 dni przed rozpoczęciem stażu - podania do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego uprzednio przez lekarza kierującego oddziałem oraz wypełnionego i podpisanego przez Szpital Kierujący porozumienia (2 egzemplarze).

Dodatkowe informacje można uzyskać:    
pod nr tel: 71/ 32 70 204


DATA PUBLIKACJI: 26.06.2019
AKTUALIZACJA: 17.01.2023/ 05.06.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo