Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I

ODDZIAŁ DLA KOBIET
Lokalizacja:

Oddział mieści się przy ul. Poświęckiej 8, budynek B- parter i II piętro.

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Tadeusz Urban
Specjalista chirurgii ortopedyczno-urazowej i Rehabilitacji medycznej
Tel.717329666

Pielęgniarka Oddziałowa
Bożena Sicińska
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Tel.717329697

Sekretariat
Dominika Abramczyk
Skierowania- osobiście- sekretariat bud. B – PARTER
Drogą e-meilową: Dominika.Abramczyk@wssk.wroc.pl
(należy załączyć czytelny skan karty informacyjnej leczenia szpitalnego).
Tel.717329657

Oddział udziela świadczeń z zakresu nowoczesnej kompleksowej rehabilitacji ogólnoustrojowej dla kobiet po urazach wielonarządowych, złamaniach kończyn, uszkodzeniach tkanek miękkich, amputacjach kończyn, z zespołami bólowymi kręgosłupa o różnej etiologii, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, po endoprotezoplastyce stawów, z zaburzeniami postawy ciała wieku rozwojowego o różnej etiologii. Zespół Oddziału aktywnie wspomaga proces przywrócenia pacjentek do pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności ruchowej oraz zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Oddział dysponuje 43 łóżkami

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
zabiegi fizykalne
indywidualna kinezyterapia
opieka pielęgniarska
opieka opiekunów medycznych
                                   
TELEFONY:
Dyżurka lekarska - parter
71 7329665
Dyżurka lekarska – II piętro
717329695
Dyżurka pielęgniarska – parter
717329667
Dyżurka pielęgniarska – II piętro
717329659

Aktualizacja 9.05.2023r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo