Poradnie Telefony Rejestracja

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych
INFOLINIA 45 95 95 454

odbywa się w godzinach 8.00 - 17.00
Osobista rejestracja do poradni specjalistycznych
odbywa się w godzinach 7.30 - 18.00. ul. H.M. Kamieńskiego 73a
 
Poradnia
 Chirurgii naczyniowej
 Chirurgii ogólnej
 Angiologiczna (chorób naczyń)
 Chirurgii onkologicznej
 Gastroenterologii dla dzieci
 Kardiologii dziecięcej
 Kardiologii dla dorosłych pierwsza wizyta
 Nefrologiczna
 Neurochirurgiczna
 Okulistyczna
 Onkologiczna
 Otolaryngologiczna
 Urazowo-Ortopedyczna
 Urologiczna
 Zamiejscowa Poradnia
 Rehabilitacji Narządu Ruchu

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych:
 
Poradnia Numer telefonu
 Chorób metabolicznych
 poniedziałek 9.00-11.00
 środa 9.00-11.00
 71 32 70 123
 Dermatologiczna  rejestracja
 poniedziałek - piątek w godz. 11.30-13.30
 71 32 70 259
 Gastroenterologii dla dzieci 71 32 70 123
 Kardiologii dla dzieci 71 32 70 102
 Patologii noworodka (neonatologiczna) 71 32 70 564
 Ginekologiczno-położnicza  71 32 70 248
 Kardiologiczna kontynuacja leczenia  71 32 70 225
 Medycyny pracy  71 32 70 108
 Okulistyczna - leczenie jaskry  71 32 70 215
 Onkologiczno-ginekologiczna  71 32 70 146
 Ośrodek protezowania słuchu noworodków  71 32 70 450
 Ośrodek diagnostyki i leczenia retinopatii 
 wcześniaczej
 71 32 70 360
 Ginekologiczno-położnicza  71 32 70 248
 Stymulacji serca  71 32 70 225
 Transplantologiczna  71 32 70 118
 Zamiejscowa Poradnia Chirurgii
 Urazowo-Ortopedycznej Poświęcka
 rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 
 11:30 - 14:30 ul. H.M. Kamieńskiego 73a
71 73 29 605


Pracownia Tomografii Komputerowej  Rejestracja:
-osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 18.00
 INFOLINIA 45 95 95 454
 
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 18.00
INFOLINIA 45 95 95 454
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo