Poradnie Telefony Rejestracja

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych
INFOLINIA 45 95 95 454

odbywa się w godzinach 8.00 - 17.00
Osobista rejestracja do poradni specjalistycznych
odbywa się w godzinach 7.30 - 18.00.
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 
ul. H.M. Kamieńskiego 73a
 
Poradnia
 Chirurgii naczyniowej
 Chirurgii ogólnej
 Angiologiczna (chorób naczyń)
 Chirurgii onkologicznej
 Gastroenterologii dla dzieci
 Kardiologii dziecięcej
 Kardiologii dla dorosłych pierwsza wizyta
 Nefrologiczna
 Neurochirurgiczna
 Okulistyczna
 Onkologiczna
 Otolaryngologiczna
 Urazowo-Ortopedyczna
 Urologiczna
 Zamiejscowa Poradnia
 Rehabilitacji Narządu Ruchu

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych:
 
Poradnia Numer telefonu
 Chorób metabolicznych
 poniedziałek 9.00-11.00
 środa 9.00-11.00
 71 32 70 123
 Dermatologiczna  71 32 70 309
71 32 70 259
 Gastroenterologii dla dzieci 71 32 70 123
 Kardiologii dla dzieci 71 32 70 102
 Patologii noworodka (neonatologiczna) 71 32 70 564
 Ginekologiczno-położnicza  71 32 70 248
 Kardiologiczna kontynuacja leczenia  71 32 70 225
 Medycyny pracy  71 32 70 108
 Okulistyczna - leczenie jaskry  71 32 70 215
 Onkologiczno-ginekologiczna  71 32 70 146
 Ośrodek protezowania słuchu noworodków  71 32 70 450
 Ośrodek diagnostyki i leczenia retinopatii 
 wcześniaczej
 71 32 70 360
 Ginekologiczno-położnicza  71 32 70 248
 Stymulacji serca  71 32 70 225
 Transplantologiczna  71 32 70 118
 Zamiejscowa Poradnia Chirurgii
 Urazowo-Ortopedycznej Poświęcka
 rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 
 11:30 - 14:30 ul. H.M. Kamieńskiego 73a
71 73 29 605


Pracownia Tomografii Komputerowej  Rejestracja:
-osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 18.00
 INFOLINIA 45 95 95 454
 
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 18.00
INFOLINIA 45 95 95 454

DATA PUBLIKACJI: 31.03.2014
AKTUALIZACJA: 16.01.2023 Paulina Krawiec 

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo