Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja: parter (wejście na południowej ścianie Szpitala)p.o. Kierownika Oddziału
lek. Małgorzata Oleksyszyn

Z-ca Kierownika
ds. administracyjno-gospodarczych

- wakat

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka PłockaOddział udziela świadczeń zdrowotnych,  polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów, a w razie konieczności organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.

Oddział składa się z następujących części:

Chirurgiczno-Urazowa: w ramach, którego przyjmujemy pacjentów z problemami chirurgicznymi, urologicznymi, laryngologicznymi

Internistyczna: przyjmujemy pacjentów ze wskazaniami do leczenia kardiologicznego, angiologicznego
i nefrologicznego

Ginekologiczno-Położnicza

PediatrycznaTELEFONY:
Segregacja Medyczna Triage:
71 32 70 563
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 115
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem ds. administracyjno-gospodarczych
71 32 70 562
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 433
AKTUALIZACJA 9.03.2023/ 01.02.2024r.  Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo