Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja: parter (wejście na południowej ścianie Szpitala)

Kierownik Oddziału
dr n. med Jacek Kleszczyński
Z-ca Kierownika
ds. administracyjno-gospodarczych

mgr Ryszard Sobota
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Płocka

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych,  polegających na wstępnej diagnostyce
i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, a w szczególności
w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów, a w razie konieczności organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.

Oddział składa się z następujących części:
Chirurgiczno-Urazowa: w ramach, którego przyjmujemy pacjentów z problemami chirurgicznymi, urologicznymi, laryngologicznymi
Internistyczna:  przyjmujemy pacjentów ze wskazaniami do leczenia kardiologicznego, angiologicznego i nefrologicznego
Ginekologiczno-Położnicza
Pediatryczna

Telefony
Segregacja Medyczna Triage:
71 32 70 563
 Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 115
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem ds. administracyjno-gospodarczych
71 32 70 562
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 433

AKTUALIZACJA 9.03.2023 Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo