Unia Europejska

Projekt: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”
Ograniczenie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2
Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19
Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID
Rozwój e-usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Kompleksowa moderniczacja budynków mieszkalnych przy ul. Jutrosińskiej
Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! - budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez modernizację węzłów cieplnych
Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w WSS we Wrocławiu
Mały DolnoŚlązak - program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego
Zakup angiografu wraz z wyposażeniem służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące
Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli
Przebudowa pomieszczeń na Laboratorium Naukowe dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w WSS we Wrocławiu
Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Kompleksowe dostosowanie SOR w WSS we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym III etap
Dolnośląskie e-zdrowie
WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej
Modernizacja bloku operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu
TeleMedNet -medyczna platforma naukowo-diagnostyczna
Dolnośląskie Centrum Teleradiologii
Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego dla Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

DATA PUBLIKACJI: 01.08.2017
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec


 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo