Fundacja

  

Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Instytucja Pożytku Publicznego Fundacja powstała i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Wydział Cywilny w Warszawie w dniu 29 stycznia 1991 roku (rejestr Fundacji RF I 1020), a następnie w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000065284. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Idea powołania fundacji zrodziła sie z potrzeby wspierania działalności leczniczo-usługowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Wrocławiu
51-124 Wrocław ul. H. Kamieńskiego 73a
NIP 8950010684
Regon: 930683660
KRS 0000065284

e-mail: fundacja@wssk.wroc.pl

Konto: Santander Bank Polska 93 1090 2398 0000 0006 0805 4436
 
Telefon do Fundacji: 71 32 70 136

 

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA: 13.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo