Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca

Zapewniamy 24 godzinne dyżury w Oddziale Kardiologicznym dla pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym oraz kompleksowe leczenie pacjentów kardiologicznych.


Lokalizacja: Oddział znajduje się na IV piętrze szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Daniel Błaszczyk

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
 mgr Dorota Pikul

W Oddziale leczymy wszystkie choroby serca w tym:
- Ostry zawał serca - metodą inwazyjną w ramach 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych
- Zaburzenia rytmu serca (w tym wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów oraz wszelkiego rodzaju stymulatorów serca)
- Niewydolność krążenia o wszelkiej etiologii, w tym również metodą stymulacji resynchronizującej
- Ostrą i przewlekłą niewydolność wieńcową
- Ostrą i przewlekłą zatorowość płucną
- Pierwotne i wtórne nadciśnienie płucne.
Kardiolodzy pracujący w Oddziale mają do wyboru szereg metod diagnostycznych, które umożliwiają rozpoznanie i ocenę zaawansowania choroby, tj.:
 • echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa
 • próba wysiłkowa
 • nieinwazyjna koronarografia
 • klasyczna koronarografia
 • badania elektrofizjologiczne
 • angiografia płucna
 • badania hemodynamiczne krążenia płucnego
 • całodobowa ocena EKG metodą Holtera
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji prądem o częstotliwości radiowej z wykorzystaniem najnowszych systemów elektroanatomicznych (EnSite 3D).
Telefony :
Lekarza Kierujący Oddziałem:
71 32 70 530
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 265
Dyżurka lekarska nr 1
71 32 70 338
71 32 70 528

Dyżurka lekarska nr 2
71 32 70 326
71 32 70 531
71 32 70 532

Dyżurka lekarska nr 3
71 32 70 378
71 32 70 377

Dyżurka lekarska nr 4
71 32 70 327


Punkt pielęgniarski Kardiologia A:
71 32 70 324 (529)
Punkt pielęgniarski Kardiologia B:
71 32 70 322 (493)
Punkt pielęgniarski Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:
71 32 70 277
Sekretariat:
71 32 70 328

Pracownia EKG - niski parter 71 32 70 263
Pracowia EKG Holter - IV piętro 71 32 70 395
Pracownia USG - niski parter 71 32 70 170
Pracownia USG - IV piętro 71 32 70 329


 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Ból w klatce piersiowej/ - Przyjrzymy sie temu -
zapraszamy do projektu
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo