Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca


Ośrodek II stopnia w Krajowym Programie Sieci Kardiologicznej
  
REJESTRACJA DO ODDZIAŁU: kardiologia@wssk.wroc.pl
 
Sekretariat Oddziału kardiologii IV piętro w godzinach 8.00-14.00.
tel. 713270328
 
Do rejestracji wymagane jest skierowanie do Oddziału Kardiologii i Poradni Kardiologicznej
 
Informacja o Oddziale

Oddział Kardiologiczny WSSK w Wrocławiu prowadzi specjalistyczną diagnostykę i leczenie w zakresie chorób serca
i naczyń. Oddział prowadzi 24 godzinny ostry dyżur zawałowy oraz ściśle współpracuje ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowy w leczeniu ostrych stanów zagrożenia życia pochodzenia sercowego.
 

W skład Oddziału wchodzi:
·        Oddział Kardiologiczny
·        Poddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
·        Pracownia Hemodynamiki Serca
·        Pracownia Elektrofizjologii
·        Poradnia Kardiologiczna

W Oddziale leczymy pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w tym:
·        Ostry zawał serca
·        Ostrą i przewlekłą chorobą wieńcową
·        Zaburzenia rytmu serca
·        Ostrą i przewlekłą zatorowość płucną
·        Pierwotne i wtórne nadciśnieniem płucnym.
·        Inwazyjna profilaktyka sercopochodnych udarów mózgu
 
W Oddziale prowadzi się także zaawansowane leczenie niewydolności krążenia z wykorzystaniem:
·        Resynchronizacji lewej komory serca
·        Krążenia pozaustrojowego (ECMO)
·        Pomp do wspomagania pracy lewej komory serca (Impella)
·        Ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)
 
Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Daniel Błaszczyk

Kierownik Poddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Lek. Magdalena Garncarek 

Kierownik Pracownika Echokardiograficznej
Dr n. med. Agata Kaczmarzyk 

Kierownik Pracowni Elektrofizjologii 
Lek. Michał Labus 

Kierownik Pracowni Hemodynamiki Serca

dr n. med. Jacek Jagas

Koordynator ds. Krajowego Programu Sieci Kardiologicznej
lek. Robert Świątko

Pielęgniarka Oddziałowa 
mgr Dorota Pikul

Zespół Oddziału: 
dr n. med. Katarzyna Sośnik
dr n. med. Jakub Jasiczek
dr n. med. Bartosz Szafran
dr n. med. Jerzy Śpikowski
dr n. med. Bartosz Ludwik
dr n. med. Marta Jurdziak
lek. Aleksandra Ślązak
lek. Joanna Bugała
lek. Anna Matuszczyk
lek. Małgorzata Mitek
lek. Bartosz Stec
lek. Krzysztof Domagała
lek. Paweł Wnęk
lek. Katarzyna Lenartowska
  
Telefony :
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 265
Dyżurka lekarska nr 1
71 32 70 338
71 32 70 528
Dyżurka lekarska nr 2
71 32 70 326
71 32 70 531
71 32 70 532
Dyżurka lekarska nr 3
71 32 70 378
71 32 70 377
Dyżurka lekarska nr 4
71 32 70 327
Punkt pielęgniarski Kardiologia A:
71 32 70 324 (529)
Punkt pielęgniarski Kardiologia B:
71 32 70 322 (493)
Punkt pielęgniarski Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:
71 32 70 277
 

PUBLIKACJA 2.03.2023 / AKTUALIZACJA 8.03.2023 Paulina Krawiec
 
 
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo