Projekty współfinansowane

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.
Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem, na potrzeby Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca.
Zakup łóżka porodowego umożliwiającego skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usługi medycznej w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"
Program Profilaktyczno- Edukacyjny dla Pacjentek przed operacją nowotworu gruczołu piersiowego
Zakup urządzenia medycznego- aparatu USG klasy premium z 2 sondami do badań USG piersi
Poprawa bazy leczniczej. Zakup i instalacja systemu 10 sal operacyjnych oraz  narzędzi operacyjnych do robota DaVinci
Poprawa bazy leczniczej. Zakup lasera holmowego oraz systemu robotycznego.
Kształcenie ustawiczne pracowników- szkolenie fizjoterapeutów
Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej. Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami.
Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.21, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej.Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii.
Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w urządzenia robotyczne do rehabilitacji
Wrocławska Szkoła Rodzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocawiu
Program badań w kierunku wykrywania raka płuca
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego
Tłumaczenie dokumentacji medycznej dzieci i młodzieży do lat 18 (obywatelom Ukrainy)
Projekt - zakup stołu do pionizacji
Program wczesnego wykrywania nowotworów skóry i czerniaka
Zakup mammografu cyfrowego
Projekt „Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej – etap I”
Projekt partnerski pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2” 
Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia finansowany z Funduszy Europejskich na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami
Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19
Projekt "Zmiejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku szpitala"
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2020
Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID
Rozwój e-usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jutrosińskiej 17-19-21, 18-20-22, 23-25-27, 32-34-36 we Wrocławiu
Kompleksowa opieka onkologiczna Twoją szansą na zdrowie! - budowa Ośrodka Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez rozbudowę głównego zespołu budynków Szpitala
Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu poprzez modernizację węzłów cieplnych
Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w WSS we Wrocławiu
Mały DolnoŚlązak - program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego
Zakup angiografu wraz z wyposażeniem służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące
Dolnośląskie E-Zdrowie: e-usługi dla obywateli
Przebudowa pomieszczeń na Laboratorium Naukowe dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w WSS we Wrocławiu
Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Kompleksowe dostosowanie SOR w WSS we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym III etap
Dolnośląskie e-zdrowie
WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej
Modernizacja bloku operacyjnego oraz zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu
TeleMedNet -medyczna platforma naukowo-diagnostyczna
Dolnośląskie Centrum Teleradiologii
Zakup 64rzędowego tomografu komputerowego dla Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA: 16.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo