Poradnia Okulistyczna

W Poradni okulistycznej wykonujemy:
- pełne badanie okulistyczne:
- komputerowe badanie wzroku (autorefraktometria)
- ndobór szkieł korekcyjnych
- pomiar ciśnienia śródgałkowego
- badanie przedniego i tylnego odcinka oka
- komputerowe pole widzenia
- USG gałki ocznej
- OCT – optyczna tomografia koherentna
- badanie noworodków po fototerapii
- pełne badanie kwalifikacyjne pacjentów do zabiegów okulistycznych (zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki)
- drobne zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki, cysty, korekcja ustawienia powiek)

Poradnia współpracuje z:
- Oddziałem Okulistycznym WSSK
- Pracownią Badań Obrazowych WSSK
-  Laboratorium DCDL
Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Retinopatii Wcześniaków

Lokalizacja: Poradnia mieści się na I piętrze, gabinet nr 1026
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem:
INFOLINIA: 45 95 95 454


Od 2015 roku obowiązuje skierowanie do poradni okulistycznej.Aktualizacja 14.04.2023r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo