Poradnia Okulistyczna

Lokalizacja: Poradnia mieści się na I piętrze, gabinet nr 1026

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem:
INFOLINIA: 45 95 95 454


Od 2015 roku obowiązuje skierowanie do poradni okulistycznej.

W Poradni okulistycznej wykonujemy:
-       pełne badanie okulistyczne:
-       komputerowe badanie wzroku (autorefraktometria)
-       dobór szkieł korekcyjnych
-       pomiar ciśnienia śródgałkowego
-       badanie przedniego i tylnego odcinka oka
-       komputerowe pole widzenia
-       USG gałki ocznej
-       OCT – optyczna tomografia koherentna
-       badanie noworodków po fototerapii
-       pełne badanie kwalifikacyjne pacjentów do zabiegów okulistycznych (zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki)
-       drobne zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki, cysty, korekcja ustawienia powiek)

Poradnia współpracuje z:
-       Oddziałem Okulistycznym WSSK
-       Pracownią Badań Obrazowych WSSK
-       Laboratorium DCDL
-       Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Retinopatii Wcześniaków
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo