Poradnia Otolaryngologiczna

Pracownia VNG wykonuje badanie błędnika pacjentom z Wrocławia regionu Dolnego Śląska.
Pracownia Audiologiczna i Protezowania Słuchu u Noworodków wykonuje badania:
- audiometrii tonalnej
- audiometrii impedancyjnej (tympanometria + odruch ipsi i kontrateralny)
- VRA
- Bera i otoemisji akustycznej (trzy rodzaje)
- Badania obiektowe stanu narządu słuchu.

Zabiegi ambulatoryjne:
- hamowanie krwawienia
- usuwanie ciał obcych
- badania endoskopowe nosa i jamy nosowo – gardłowej
- nacięcia przewodów wyprowadzających ślinianki przyuszne lub podżuchwowe
- nacinanie ropni okołomigdałkowych
- pobieranie wycinków

Informacje dot. terminów przyjęcia na Oddział oraz kwalifikacja na Oddział Otolaryngologii (tylko osobiście, ze skierowaniem do Oddziału Otolaryngologii) można uzyskać pod nr tel. 71 32 70 205 - Poradnia Otolaryngologiczna

Lokalizacja: poradnia mieści się na I piętrze, gabinet nr 1040

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem: INFOLINIA: 45 95 95 454
Telefon do poradni: 71 32 70 205
Ośrodek Protezowania Wad Słuchu: 71 32 70 450

Informacje dot. badania VNG można uzyskać pod nr tel. 71 32 70 173 (w godz. 08:00 - 12:00)
Telefon do rejestracji 71 32 70 173Aktualizacja 14.04.2023r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo