Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem Perinatologii

Lokalizacja: I piętro szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Bogusław Malik
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Robert Ziółkowski
Położna Oddziałowa:
Barbara Smolińska
Położna Bloku Porodowego
Elżbieta Ciesielska

Lista lekarzy Oddziału Położniczo- Ginekologicznego
 
     Nowoczesny Blok Porodowy, składa się z 4 pokoi porodowych umożliwiających porody w towarzystwie bliskiej osoby w przyjaznej atmosferze. Zawiera on także salę zabiegową oraz salę cięć cesarskich, a także salę z wanną do porodów w immersji wodnej. W części położniczej fachowy i miły personel aktywnie pomaga w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem. Czuwa także nad prawidłowym przebiegiem połogu i okresem adaptacyjnym noworodka.

     W części ginekologicznej leczone są pacjentki wymagające zarówno drobnych, często tylko diagnostycznych zabiegów jak i dużych operacji ginekologicznych w tym rozległych zabiegów z zakresu onkologii ginekologicznej. Wykorzystywane są tu nowoczesne metody leczenia operacyjnego z uwzględnieniem operacji laparoskopowych i robotowych. Pododdział ten sprawuje opiekę także nad pacjentkami z septycznym przebiegiem choroby. Oddział dysponuje wyszkoloną kadrą lekarzy oraz położnych, która sprawuje fachową opiekę nad przebywającymi w oddziale pacjentkami.
Oddział Położniczo - Ginekologiczny dysponuje 72 łóżkami.
 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny składa się z:
Bloku porodowego
Części położniczej,
Patologii ciąży,
Ginekologii onkologicznej z pododdziałem ginekologii operacyjnej.


Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 219
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
71 32 70 271
Położna Oddziałowa
71 73 29 683
Dyżurki lekarskie
71 32 70 356
71 32 70 271
71 32 70 185
Izba Przyjęć Położniczo- Ginekologiczna,
SOR

71 32 70 226
71 73 29 668
Blok Porodowy
71 32 70 381
71 32 70 522
Blok Porodowy
Sala cieć cesarskich

71 32 70 372
Położnictwo Aseptyczne
Lada Położnych

71 32 70 246
Położnictwo Aseptyczne
Lada Położnych Noworodkowych

71 32 70 376
Patologia ciąży
Lada Położnych

71 32 70 272
Ginekologia onkologiczna
Dyżurka Lekarska

71 73 29 687
Ginekologia onkologiczna
Lada pielęgniarska

71 32 70 476
Sekretariat Położnictwa i Patologii Ciąży
71 32 70 245
Sekretariat Ginekologii Onkologicznej
71 73 29 681
Szkoła Rodzenia
661 924 261 ( w godzinach 11:30- 14:30)
Poradnia onkologii ginekologicznej gab. 1018 piętro I
71 32 70 146


WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU:
Wanna do porodów w wodzie.
Jeżeli poród jest niepowikłany istnieje możliwość korzystania z wanny porodowej wyposażonej w hydro-masaż, przestawną poręcz, oparcie pod nogi, system automatycznej dezynfekcji i masaż powietrzny. Kąpiele wodne ułatwiają radzenie sobie z bólem porodowym i przyjęcie najbardziej komfortowej pozycji. Wanna jest specjalnie wyprofilowana tak, aby rodząca mogła dowolnie zmieniać pozycję w czasie porodu. Pacjentka może podjąć decyzję o pozostaniu w wannie do końca porodu. Jeżeli kobieta planuje taki poród powinna wykonać badania umożliwiające lekarzowi zakwalifikowanie do porodu w wodzie, tj. stopień czystości pochwy, HBs, HCV, HIV, WR. Stopień czystości pochwy pobiera się w gabinecie ginekologicznym. Pozostałe badania można wykonać w laboratorium. Należy pamiętać, że badania te należy wykonać nie później niż na 2 tygodnie przed spodziewanym terminem porodu.
 
PROCEDURA PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ:
Do Oddziału należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
– Ginekologiczo-Położniczego. Po badaniu lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, przyjęciu na Oddział lub powrocie do domu w oczekiwaniu na rozpoczęcie porodu.
SKIEROWANIE DO PORODU NIE JEST WYMAGANE
 
DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ:
- dowód osobisty
- oryginał badania grupy krwi
- karta ciąży
- należy zabrać także inne istotne dokumenty i wyniki badań
- wydruk badania GBS
- adres POZ-tu do zgłoszenia noworodka 
 
WARUNKI ODWIEDZIN:
Ze względu na dużą popularność naszego Oddziału i związaną z tym dużą ilość porodów przy skromnych warunkach lokalowych, nie ograniczając prawa pacjentek do kontaktu z rodziną,
zalecamy następujące godziny odwiedzin:
w dni powszednie od 15.00 do 19.00 i od 13.00 do 19.00 w niedziele i święta.
Dla dobra Pacjentek i ich dzieci konieczne jest ograniczenie liczby odwiedzających do jednej osoby jednorazowo.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
- Istnieje możliwość wcześniejszego zwiedzenia Oddziału. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z położną bloku porodowego, telefon: 71 32 70 381

POKÓJ NARODZIN
Przyszpitalny Pokój Narodzin to propozycja dla kobiet, które marzą o naturalnym porodzie w warunkach intymnych, zbliżonych do domowych.
     
Do porodu pokoju narodzin zostaną zakwalifikowane pacjentki u których ciąża przebiegała w sposób fizjologiczny, nieobciążone czynnikami ryzyka. Będą one weryfikowane w czasie wstępnego wywiadu.
Ciężarne zainteresowane taką formą porodu  kontaktują się z wybraną położną z zespołu przypisanego pokojowi narodzin . Kontakt ten powinien nastąpić między 34-36 tygodniem ciąży w celu wstępnej kwalifikacji.

Pacjentki zachęcamy do odbycia wizyty oraz rozmowy  konsultacyjnej, podczas której położna indywidualnie rozpatrzy możliwość odbycia porodu w Pokoju Narodzin.

Poniższe stany wykluczają Twój poród w Domu Narodzin:
 • ciężkie choroby matki (układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, endokrynologiczne, nowotworowe, zakaźne, neurologiczne, psychiczne, metaboliczne) mogące mieć wpływ na przebieg porodu
 • stan po zapłodnieniu pozaustrojowym lub długoletnim leczeniu niepłodności lub powyżej 2-ch poronień z wyłyżeczkowaniem w wywiadzie
 • urodzenie dziecka martwego lub z urazem okołoporodowym
 • stan po operacjach macicy (również cięciu cesarskim)
 • stan po poważnych uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy, krwotoku położniczym, zaburzeniach krzepnięcia, drgawkach, stanach zatorowo – zakrzepowych
 • ciężarna jest wieloródką - powyżej 6 porodów
 • ciężarna ma powyżej 42 lat lub jest niepełnoletnia
 • nadużywanie środków odurzających i alkoholu
 • nadciśnienie tętnicze, białkomocz, odmiedniczkowe zapalenie nerek przebyte w ciąży
 • niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 9 g./dl.
 • cukrzyca ciążowa
 • istotne klinicznie krwawienie przed porodem
 • infekcja z gorączką powyżej 38°C w okresie okołoporodowym
 • konflikt serologiczny
 • szacowana masa płodu poniżej 2500 g lub powyżej 4200g (stosunek AC/HC > 4 cm w USG)
 • zwiększona (AFI>20) lub zmniejszona (AFI < 5) ilość płynu owodniowego
 • początek porodu przed ukończeniem 37 i po ukończeniu 42 tygodnia ciąży
 • położenie inne niż główkowe w momencie rozpoczęcia porodu
 • ciąża mnoga
 • opryszczka genitalna lub kłykciny kończyste
 • konieczność indukcji porodu
     Położna zapoznaje się z oczekiwaniami kobiety, jej stanem zdrowia, przebiegiem ciąży oraz wynikami badań. Po zebraniu wywiadu oraz założeniu niezbędnej dokumentacji zapada decyzja o kwalifikacji do porodu naturalnego w pokoju narodzin.
 
 
Wybierając Pokój Narodzin należy pamiętać, że w tym miejscu nie podejmujemy żadnych interwencji medycznych mających na celu przyspieszenie porodu. Pozwalamy, aby kobieta rodziła w swoim własnym rytmie.
W Pokoju Narodzin stosujemy jedynie naturalne metody łagodzenia bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest możliwe wyłącznie po przeniesieniu do  Bloku Porodowego.
 
 PATOLOGIA CIĄŻY
Oddział Patologii Ciąży zajmuje się kompleksowo opieką nad Pacjentkami z wszystkimi schorzeniami występującymi w ciąży.  Zapewniamy pełną prenatalną diagnostykę nieinwazyjną oraz inwazyjną (USG, amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), a także opiekę perinatalną w przypadku stwierdzenia wad rozwojowych lub genetycznych u płodu. Szczególnie w przypadku stwierdzonych wad serca płodu nasz Oddział we współpracy z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej zapewnia Pacjentkom opiekę perinatalną na najwyższym poziomie.
      
Opieka perinatologa wraz z zespołem specjalistów pozwala na kompleksową diagnostykę, terapię i poradnictwo w przypadkach stwierdzenia wad u płodu, ciężkiej patologii ciąży, a także w przypadku ciężarnych z chorobami towarzyszącymi. Wielospecjalistyczny charakter Szpitala daje możliwość przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań dodatkowych oraz  konsultacji specjalistycznych w Oddziale, co zapewnia naszym Pacjentkom optymalne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Odnowiony Oddział Patologii Ciąży posiada sale  chorych zapewniające komfortowe warunki z zachowaniem intymności. Oddział został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i monitorowania pacjentek ciężarnych, co pozwala na ścisły nadzór nad Pacjentkami.
 
ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁAEM GINEKOLOGII OPERACYJNEJ
Oddział Ginekologii Onkologicznej zajmuje się leczeniem chirurgicznym pacjentek z rozpoznanym nowotworem żeńskich narządów płciowych. Leczenie planuje się w trakcie konsylium interdyscyplinarnego i obejmuje ono w zależności od typu nowotworu radykalne wycięcie narządów płciowych, wycięcie węzłów chłonnych czy radykalne wycięcie tkanek nowotworu z jamy brzusznej przy raku jajnika.
Operujemy nowotwory pierwotne jak również wznowy. Leczenie przeprowadzamy za pomocą chirurgii otwartej lub z wykorzystaniem nowoczesnych laparoskopowych metod małoinwazyjnych. W przypadku konieczności leczenia uzupełniającego chemioterapią pacjentki otrzymują terapię w ramach naszego ośrodka onkologicznego.
W naszym oddziale jest możliwość przeprowadzenia operacji wykorzystującej metody znakowania węzła wartownika. Dostępność do ośrodka naczyniowego pozwala nam zastosować embolizację naczyń jako jedną z metod leczących uporczywe krwawienia w chorobach nowotworowych.
Oprócz operacji onkologicznych w ramach naszego Oddziału wykonujemy pełen zakres operacji ginekologicznych oraz drobnych zabiegów diagnostycznych.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WYPRAWKA DO SZPITALA

PLAN PORODU
 
 
 


 

 

 
 


Aktualizacja 29.03/ 11.04.2024r./ 21.05.2024r./27.06/ 02.07.2024r Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo