Oddział Okulistyczny

Oddział zapewnia kompleksowe leczenie pacjentom, dbając o bezpieczeństwo w trosce o ich zdrowie.
 
Lokalizacja: Oddział znajduje się na VI piętrze szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Agnieszka Kowal-Lange
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Monika Żynda-Szwarczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Ciepłucha
 
Oddział Okulistyczny już od wielu lat wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów oferując zarówno leczenie operacyjne i zachowawcze oraz pełną diagnostykę chorób narządu wzroku.

Oddział oferuje:
1. leczenie operacyjne:
 • zaćmy (fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej)
 • witrektomie (min. otwór w plamce, błony przedsiatkówkowe, retinopatia cukrzycowa, krwotoki do ciała szklistego oraz inne schorzenia szklistkowo-siatkówkowe)
 • iniekcje doszklistkowe (min. Program Lekowy: "Leczenie wysiękowej postaci AMD" - Eylea, Lucentis; terapia anty-VEGF w schorzeniach siatkówki: AMD, retinopatia cukrzycowa i inne; doszklistkowe iniekcje sterydów);
 • jaskry (min. trabekulektomie, implantacje systemów drenujących, cyklofotokoagulacje CPC);
 • laseroterapię retinopatii wcześniaków i terapię anty VEGF - Ośrodek Retinopatii Wcześniaków
 • leczenie stanów po urazach narządu wzroku (np. zaćma pourazowa, przemieszczenie soczewki, bezsoczewkowość, rekonstrukacja przedniego odcinka, witrektomie);
 • inne: zabiegi na spojówkach, na powiekach (usuwanie gradówek, kępek żółtych, brodawek, korekta nieprawidłowego ustawienia powiek); udrażnianie dróg łzowych u dzieci.
2. diagnostyka i leczenie chorób narządu wzroku przez wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej.

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem:
71 32 70 306
Pielęgniarka Oddziałowa:
71 32 70 302
Lada Pielęgniarska:
71 32 70 360
Sekretariat:
71 32 70 256,
71 32 70 522

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Retinopatii Wcześniaków

Informacja dla pacjenta - kwalifikacja do zabiegów planowych
 
AKTUALIZACJA 9.03.2023/ 14.04.2013 Paulina Krawiec


 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo