Stacja Dializ

Lokalizacja: niski parter szpitala

Kierownik Stacji Dializ:
dr n. med. Sławomir Kramarz

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Jadwiga Zielińska  
        

Rozbudowana i zmodernizowana Stacja Dializ pracuje w systemie trzyzmianowym, przyjmuje pacjentów przez 24godz./dobę przez 365 dni w roku. Stacja Dializ jest wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny do wykonywania dializ, dysponujemy dwoma aparatami do hemodiafiltracji. Wysoko wykwalifikowany personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zabiegów hemodializy.

Stacja Dializ współpracuje z Oddziałem Nefrologii gdzie przeprowadza się wszystkie specjalistyczne badania kwalifikujące do przeszczepu nerki.

Stacja Dializ zapewnia:
Świadczenia w zakresie hemodializoterapii dla dorosłych oraz sprawuje opiekę ambulatoryjną nad pacjentami dorosłymi wykonującymi dializy w warunkach domowych metodą ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej (CADO) oraz Automatycznej Dializy Otrzewnowej(ADO); konsultacje nefrologiczne chorych z innych oddziałów szpitala.Oddział dysponuje 24 stanowiskami dializacyjnymi ( w tym stanowiska HCV(+); HBs (+); anty-HBc(+)).

Telefony:
Kierownik Stacji Dializ:
71 32 70 431
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 434
Lada Pielęgniarska
71 32 70 430
Sekretariat
71 32 70 436
 
Stacja Dializ:
71 32 70 430
 

 

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo