Ośrodek Protezowania Wad Słuchu Noworodków

      

 
Telefon do pracowni:
71 32 70 450Pracownia Audiologiczna i Protezowania Słuchu u Noworodków wykonuje badania:
 - audiometrii tonalnej
 - audiometrii impedancyjnej (tympanometria + odruch ipsi i kontrateralny)
 - VRA
 - Bera i otoemisji akustycznej (trzy rodzaje)
 - Badania obiektywne stanu narządu słuchu.
 - Poradnia wykonuje konsultacje dla miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
 - Kwalifikuje pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Aktualizacja 14.04.2023 Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo