Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka

Lokalizacja: I piętro szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Grażyna Ohia
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem                     
lek. Monika Mucha – Kania

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Grażyna Radzioch
 

Oddział Neonatologiczny spełnia wymogi III stopnia opieki nad noworodkami w ramach trójstopniowej opieki perinatalnej. Oddział zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską nad noworodkami przebywającymi wraz z matkami w Oddziale Położniczym (system Rooming-in), a także w Pododdziale Patologii Noworodka, Intensywnej Terapii Noworodka i Wcześniaków. Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny dzięki czemu w opiece nad małymi pacjentami są stosowane najnowsze metody postępowania przyjęte w neonatologii.
 
Procedury wykonywane w Oddziale:
Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem urodzonym w naszym Szpitalu, jak i przyjętym z innych placówek
Intensywną terapię noworodka
Leczenie noworodków o małej i skrajnie małej masie ciała
Leczenie żółtaczek okresu noworodkowego
Leczenie zakażeń okresu noworodkowego
Hospitalizację wcześniaków zakwalifikowanych do zabiegów laserowej fotokoagulacji z powodu retinopatii wcześniaczej
Możliwość kontroli noworodka w Poradni Neonatologicznej. 

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 355
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem                     
71 32 70 169
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 379
Lada Pielęgniarska
71 32 70 350
Sekretariat
71 32 70 230
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo