Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: Oddział znajduje się na II piętrze szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Hruby

Z-ca lekarza Kierującego Oddziałem
Dr n. med. Barbara Bolanowska

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. Justyna Karawan

Hospitalizujemy chorych wymagający szczegółowej diagnostyki i leczenia chorób nerek oraz leczenia nerko zastępczego.

Przygotowujemy chorych do przeszczepu nerki. Szczególna uwagę przywiązujemy do transplantacji rodzinnych.

Diagnozujemy i leczymy:
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek-pierwotne i wtórne m. innymi w przebiegu układowych zapaleń naczyń
 • Niewydolność nerek- ostra przewlekła
 • Powikłania nerkowe cukrzycy
 • Powikłania nerkowe choroby nadciśnienia tętniczego
 • Zakażenia układu moczowego
Procedury i zabiegi wykonywane w Oddziale:
 • Biopsja nerki własnej i przeszczepionej
 • Wszczepienie cewników dializacyjnych ostrych i permanentnych
 • Hemodializa, hemofiltracja- w Stacji Dializ
 • Plazmafereza

Przy Oddziale działa Poradnia Nefrologiczna i Poradnia Transplantacyjna. Ściśle współpracujemy ze Szpitalną Stacją Dializ oraz Oddziałami naszego Szpitala, zwłaszcza Oddziałem Urologicznym i Chirurgii Naczyniowej.

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 418
71 32 70 419
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 422
Lada Pielęgniarska
71 32 70 423
Dyżurki lekarskie
71 32 70 421
​71 32 70 420
​71 32 70 437
Sekretariat
71 32 70 418
Stacja Dializ
71 32 70 430

AKTUALIZACJA 9.03.2023/ 14.04.2023/ 08.04.2024r. Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo