Blok Operacyjny

Lokalizacja: parter szpitala

Lekarz koordynujący
lek. med. Anna Sarna-Wiercińska
 
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Przewoda
 
Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu jest blokiem multidyscyplinarnym: przeprowadzane są tu operacje z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii, urologii, neurochirurgii i transplantologii.

Blok Operacyjny dysponuje dziesięcioma salami operacyjnymi, w tym czterema wybudowanymi w 2012 roku oraz salą hybrydową z nowoczesnym angiografem, która została oddana do użytku w czerwcu 2016  roku.

Sale te  spełniają najwyższe światowe standardy wyposażenia - są w pełni skomputeryzowane i zintegrowane. Na jednej z tych sal został zainstalowany jedyny w Polsce robot chirurgiczny da Vinci Si służący do przeprowadzania złożonych operacji w sposób minimalnie inwazyjny. Rocznie na bloku operacyjnym przeprowadzanych jest blisko 5 tysięcy operacji, z których znaczna część wykonywana jest metodami małoinwazyjnymi - laproskopowo lub robotowo. Podczas operacji wykorzystywane są nowoczesne wysokospecjalistyczne urządzenia, narzędzia oraz sprzęt jednorazowy, często najnowszej generacji. Stosowany sprzęt oraz  konsekwentne przestrzeganie obowiązujących procedur, zapewniają operowanym pacjentom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Operacje przeprowadzane są  na najwyższym poziomie, a ich wyniki są na bieżąco oceniane.

Na Bloku Operacyjnym prowadzone są również naukowe badania kliniczne, w tym o zasięgu międzynarodowym. Do badań takich należy badanie nad biologicznymi protezami naczyniowymi pochodzenia ludzkiego (Humacyte).

Na Bloku Operacyjnym pracuje wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, który w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności na licznych kursach i szkoleniach oraz bierze aktywny udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Na Bloku Operacyjnym prowadzone są również szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z innych ośrodków medycznych z Polski i z zagranicy w zakresie wysokospecjalistycznych procedur operacyjnych.


Kierownik Bloku/ Zastępca Lekarza Kierującego
71 32 70 371
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 201
Dyżurka Lekarska
71 32 70 371
Dyżurka Pielęgniarska
71 32 70 201
Sekretariat
71 32 70 371  AKTUALIZACJA 9.03.2023/ 14.04.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo