Informacja o Ośrodku Badawczym

 
W ciągu ostatnich lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków – sprawił, że potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne. Nadal jednak leczenie przypadków trudnych, niestandardowych czy powikłanych okazuje się często nieskuteczne w codziennej praktyce lekarskiej. Wiele jednostek chorobowych czeka także na ulepszenie sposobów leczenia. Lekarze, którzy chcieliby zapewnić najlepsze dostępne leczenie dla pacjentów chorujących na rzadkie czy śmiertelne choroby, są niejednokrotnie pozbawieni możliwości działania. Postęp medycyny wymaga, więc wprowadzenia przez klinicystę nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych i leczniczych w celu osiągnięcia korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Proces doskonalenia leczenia może być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.

Badania kliniczne prowadzone są w placówkach służby zdrowia gwarantujących wysoką jakość opieki medycznej. Od 1995 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przeprowadzono ok 150 badań klinicznych. fazy I do IV leków i urządzeń medycznych w szerokim zakresie wskazań terapeutycznych w:
-  kardiologii (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, żylna choroba zakrzepowo- zatorowa, nadciśnienie płucne),
- kardiologii dziecięcej (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie płucne)
- onkologii i chemioterapii (m.in. rak piersi, czerniak, nowotwory jelita grubego, nowotwory płuc)
- urologii (m.in. łagodne i złośliwe nowotwory stercza, przezrost gruczołu krokowego),
- chirurgii ogólnej i naczyniowej (owrzodzenia kończyn dolnych spowodowane niewydolnością żylną, zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, miażdżyca tętnic obwodowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich, uzyskiwanie dostępu naczyniowego u osób dializowanych),
- nefrologii (niewydolność nerek w grupie chorych z cukrzycą t.2, transplantacja nerki, leczenie niedokrwistości u pacjentów hemodializowanych, leczenie niedokrwistości u chorych z niewydolnością nerek przed okresem dializ, zakażenia układu moczowego),
- dermatologii (m.in. atopia, łuszczyca, grzybica paznokci stóp),
- reumatologii (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, fibromialgia),
- okulistyki (m.in. jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej)
- neurologii i psychiatrii (choroba Alzhimera),
- chorób metabolicznych (cukrzyca t.2, otyłość)
- gastroenterologii (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy).

Dane kontaktowe do pełnomocnika dyrektora ds. badań klinicznych
Małgorzata Guziewicz, tel. 71 3270125 (wtorek, czwartek),
email mguziewicz@wssk.wroc.pl
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo