Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej II

ODDZIAŁ DLA MĘŻCZYZN
Lokalizacja:
ul. Poświęcka 8, budynek A, II piętro

Pacjenci na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej II przyjmowani są w trybie pilnym
lub planowym po wcześniejszej kwalifikacji medycznej. 

Termin badania kwalifikacji pacjenta ustala się
Telefonicznie: 71 732 96 42 lub 661924 308 (10.00- 14.00)
Osobiście: w sekretariacie- budynek A, piętro II
Drogą e- mailową: Jolanta.Papinska@wssk.wroc.pl
(należy załączyć czytelny skan karty informacyjnej leczenia szpitalnego, wykaz leków oraz chorób współistnijących i numer kontaktowy).

W dniu badania kwalifikacyjnego pacjenta musi mieć ze sobą:
- e- skierowanie (kod dostępu), numer pesel
- pełną dokumentację medyczną
  (dot zarówno choroby podstawowej jak i chorób współistmnniejących)
- kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwośc korzystania poza kolejnością
  ze świadczeń opieki zdrowotnej (np. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  zasłużeni honorowi dawcy krwi).

Czas trwania rehabilitacji może wynosić od 3 do 6 tygodni przez 6 dni w tygodniu,
nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego Pacjenta.

Oddział zapewnia nowoczesną kompleksową rehabilitację schorzeń narządu ruchu
oraz całodobową opiekę pielęgniarską dla mężczyzn ( w tym grupy dziecięco- młodzieżowej głównie w zakresie leczenia skoliozy). Fachowy i miły zespół  aktywnie wspomaga proces usprawniania Pacjentów w celu przywrócenia im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności ruchowej oraz zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym.
Oddział liczy 40 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach.

Na oddział przyjmowani są Pacjenci po:
- urazach
- zabiegach operacyjnych
- w zaostrzeniach chorób przewlekłych

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Rehabilitacja obejmuje usprawnianie pacjentów za pomocą:
- kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii

Zgodnie z warunkami z NFZ o przyjęcie na oddział mogą ubiegać się Pacjenci posiadający skierowanie do szpitala na oddział Rehabiltacyjny (4300) wystawione przez lekarza z:
- poradni urazowo- ortopedycznej,
- poradni neurologicznej,
- poradni rehabilitacyjnej,
- poradni reumatolgicznej,
- oddziału urazowo- ortopedycznego,
- oddziału neurologicznego,
- oddziału internistycznego,
- oddziału chirurgicznego,
- oddziału neurochirurgicznego,
- oddziału reumatologicznegoi,
- oddziału urologicznego,
- oddziału onkologicznego,
- oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- oddziału chirurgii ogólnej

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Renata Dobaczewska
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Ilona Kłosińska
 
 
TELEFONY:

Lekarz Kierujący Oddziałem
71 73 29 639
Pielęgniarka Oddziałowa
71 73 29 711
Dyżurka Pielęgniarska
71 73 29 692
Sekretariat
71 73 29 642

                  

Aktualizacja 1.02.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo