Organy i kadra kierownicza

Dyrektor Szpitala
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

telefon: 71 32 70 101
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji
mgr Ewa Czerniak
telefon: 71 32 70 599
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Wioletta Dalidowicz
telefon: 71 32 70 166
e-mail: wioletta.dalidowicz@wssk.wroc.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
mgr inż. Alina Kristen
telefon: 71 32 70 401
e-mail: kristen@wssk.wroc.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
Marta Szkaradzińska-Bajak, MBA
telefon: 71 32 70 186
e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania
mgr Patrycja Jędrzejczak
telefon: 71 32 70 240
e-mail: patrycja.jedrzejczak@wssk.wroc.pl

Przełożona Pielęgniarek
mgr Maria Kaczyńska
telefon: 71 32 70 207
e-mail: kaczynska@wssk.wroc.pl

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Glubiak
telefon: 661924273
e-mail: iodo@wssk.wroc.pl

Rada Społeczna Szpitala:
Przewodniczący Rady Społecznej  – Cezary Przybylski
Członek Rady Społecznej - Robert Pieńkowski – jako Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego
Członek Rady Społecznej-  Małgorzata Calińska – Mayer
Członek Rady Społecznej - Anna Michalska
Członek Rady Społecznej - Aleksander Marek Skorupa
Członek Rady Społecznej - Rajmund Niwiński

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2013
AKTUALIZACJA: 8.02.2021 r.
AKTUALIZACJA: 28.12.2022 Paulina Krawiec

AKTUALIZACJA 20.01.2023 Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo