Oddział Angiologiczny z Pododdziałem Endokrynologicznym zakończył działalność 31.12.2021 r.Oddział zakończył działalność 31.12.2021 r.

1.01.2022 r. rozpoczął działalność Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Angiologicznym
czytaj więcej...Lokalizacja:
Oddział znajduje się na II piętrze szpitala 

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek.med. Daniel Kotschy

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa 
Aneta Panas

 
Oddział Angiologiczny został utworzony w lipcu 2001 roku z inicjatywy Pana Dyrektora Prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza. W pierwszych miesiącach Oddział funkcjonował w strukturze Oddziału Chirurgii Naczyniowej, ale już w styczniu 2002 roku uzyskał status Oddziału Angiologicznego i kontrakt z NFZ. Zespół pracowników liczył wówczas 4 lekarzy i 15 pielęgniarek. Kierownikiem Oddziału został dr n. med. Leszek Masłowski. Pani Bożena Jezierska od początku istnienia Oddziału do chwili obecnej pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej. Od 2012 roku jednostka funkcjonuje pod nazwą Oddział Angiologiczny z Pododdziałem Diabetologii. W 2013 roku na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem powołano dr n. med. Wiesławę Kwiatkowską, stanowisko zastępcy objęła dr hab. n. med. Katarzyna Skórkowska -Telichowska. W styczniu 2018 r. lekarzem kierującym oddziałem został lek. med. Daniel Kotschy.
Oddział Angiologiczny zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami naczyń obwodowych - tętnic i żył, z naczyniowymi powikłaniami cukrzycy lub naczyniowymi manifestacjami chorób układowych. Świadczy usługi na poziomie wysokospecjalistycznym, a w poszczególnych grupach chorych oferuje kompleksową diagnostykę i terapię zgodnie z przyjętymi standardami i zaleceniami.
Oddział dysponuje 28 łóżkami, spełnia współczesne wymogi techniczne i sanitarne. Posiada Pracownię Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych, wyposażoną w podstawowe urządzenia (EKG, dopplerowskie przepływomierze fali ciągłej), kapilaroskop, nowoczesny ultrasonograf wysokiej rozdzielczości i  bieżnię ruchomą. 
Zespół Oddziału specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn. We współpracy z radiologami interwencyjnymi tutejszego Szpitala przeprowadzane są zabiegi wewnątrznaczyniowe, takie jak angioplastyka balonowa, implantacja stentów naczyniowych, aterektomia z zastosowaniem Rotarexu, czy lokalna dotętnicza tromboliza. Stosowane są najnowocześniejsze techniki z zastosowaniem balonów lub stentów lekowych. Pacjenci, nie kwalifikujący się do interwencji wewnątrznaczyniowych są przygotowywani do operacji angiochirurgicznych. W pozostałych przypadkach, są leczeni zachowawczo.
Oddział jako jeden z niewielu w Polsce prowadzi dotętnicze leczenie lekami naczynioaktywnymi, w tym prostanoidami i antybiotykami u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem tętniczym kończyn.
Leczenie ran związanych z chorobami naczyń to kolejna dziedzina, rozwijana w Oddziale. Leczone są rany kończyn dolnych związane z przewlekłą niewydolnością żylną, krytycznym niedokrwieniem kończyn i zespołem stopy cukrzycowej. Rozwinięto szerokie spektrum metod opracowania ran, w tym stosowanie larw muchy Lucilla sericata, opatrunków podciśnieniowych i opatrunku z autologicznego żelu płytkowo-fibrynowego (z krwi własnej pacjenta).
Lekarze Oddziału są autorami licznych prac naukowych, opublikowanych w czasopismach polskich i światowych, rozdziałów w książkach medycznych oraz wielu referatów, wygłoszonych w kraju i za granicą. Większość lekarzy bierze udział w realizacji projektów badawczych, prowadzą zadania naukowe w ramach projektu unijnego WroVasc. Dr Daniel Kotschy i dr Paweł Socha zajmują się badaniami nad procesem restenozy tętnic po zabiegach wewnątrznaczyniowych. Dr Leszek Masłowski prowadzi badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu ran przewlekłych, przeprowadza zabiegi autotransplantacji komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej pacjenta. Dr Wiesława Kwiatkowska i dr Justyna Drelichowska zajmują się badaniami nad miażdżycą. Dziewięciu lekarzy, pod okiem specjalistów Oddziału uzyskało specjalizację w zakresie angiologii, sześciu - w zakresie chorób wewnętrznych.
 
Przyszłość i misja naszego Oddziału 
Jakość jest dla nas priorytetem, a podstawową misją jest wybór i zastosowanie optymalnych, zindywidualizowanych metod leczenia, z zachowaniem przyjętych standardów.
Zapewnienie pacjentom przyjaznej atmosfery w czasie pobytu na Oddziale.
Ciągłe kształcenie personelu, rozwijanie Oddziału, innowacyjność.
 
Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 590
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 439
Lada Pielęgniarska
71 32 70 440
Sekretariat
71 32 70 441 

 

 

Skład osobowy i numery telefonów
Co zabrać ze sobą na oddział
Nasze osiągnięcia
XXX lecie Szpitala - jubileuszowe posiedzenie naukowe
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo