Poradnie Telefony Rejestracja

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych
pod nr infolinii 45 95 95 454 

odbywa się w godzinach 8.00 - 17.00
Osobista rejestracja do poradni specjalistycznych
odbywa się w godzinach 7.30 - 18.00 ul. H. M. Kamieńskiego 73a
 
Poradnia Lokalizacja
 Chirurgii ogólnej 1019 piętro I
 Chirurgii naczyniowej 1043 piętro I
 Chirurgii onkologicznej niski parter
 Angiologii (chorób naczyń) 1047 piętro I
 Gastroenterologiczna dla dzieci parter, przy oddziale pediatrycznym
 Kardiologiczna dla dzieci niski parter
 Kardiologiczna - pierwsza wizyta 1022 piętro I
 Nefrologiczna 1049 piętro I
 Patologii noworodka (neonatologiczna) piętro I, przy oddziale
   
 Neurochirurgiczna 1016 piętro I
 Okulistyczna 1026 piętro I
 Onkologiczna niski parter
 Otolaryngologiczna 1040 piętro I
 Urazowo-Ortopedyczna 1041 piętro I
 Urologiczna 1039 piętro I
 Zamiejscowa Poradnia
 Rehabilitacji Narządu Ruchu
ul. Poświęcka 8
 
Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych:
 
Poradnia Numer telefonu Lokalizacja
 Chorób metabolicznych
 poniedziałek 9.00-11.00
 środa 9.00-11.00
wyłącznie dla WWM
71 32 70 123
 
 Dermatologiczna - rejestracja 71 32 70 259 budynek Medinet -sąsiadujący z głównym budynkiem
 Ginekologiczno-położnicza 71 32 70 248 1030 piętro I
 Kardiologiczna kontynuacja leczenia 71 32 70 225 1022,1023 piętro I
 Okulistyczna - leczenie jaskry 71 32 70 215  
 Onkologiczno-ginekologiczna 71 32 70 146 1015 piętro I
 Ośrodek protezowania słuchu noworodków 71 32 70 450 niski parter
 Ośrodek diagnostyki i leczenia
 retinopatii wcześniaczej
71 32 70 360 niski parter
za kaplicą
 Stymulacji serca 71 32 70 225 1023 piętro I
 Transplantologiczna 71 32 70 118 1049 piętro I
 Zamiejscowa Poradnia Chirurgii
 Urazowo-Ortopedycznej
 rejestracja od  poniedziałku do piątku
 w godzinach 11:30 - 14:30
 ul. H.M. Kamieńskiego 73a
71 73 29 605 ul. Poświęcka 8

Pracownia Tomografii Komputerowej  Rejestracja:
-osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 16.00
Infolinia 45 95 95 454
 
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie:
w godzinach od 8.00 do 16.00
Infolinia 45 95 95 454
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo