Poradnia Neurochirurgiczna

Lokalizacja: poradnia znajduje się na I piętrze, gabinet nr 1016

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem: INFOLINIA: 45 95 95 454

W poradni prowadzona jest pełnoprofilowa diagnostyka neurochirurgiczna i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (nowotwory mózgu, rdzenia, nerwów, urazy czaszki, choroby naczyniowe, padaczka, dyskopatie, choroby kręgosłupa i inne) zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

W poradni zajmujemy sie leczeniem:
- Nowotworów opon mózgowych
- Niezłośliwych nowotworów mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
- Ropieni i ziarniaków śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
- Padaczki
- Ucisków korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
- Tętniaków naczyń mózgowych
- Innych chorób krążenia mózgowego
- Wrodzonych zniekształceń mięśniowo-kostnymi w zakresie czaszki, twarzy,  kręgosłupa
- Urazów nerwów na poziomie przedramienia
- Urazów nerwów na poziomie podudzia
- Powierzchownym urazem szyi
- Urazów nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
- Złamań kręgosłupa 

Poradnia neurochirurgii współpracuje z Oddziałem Chirurgii Ogólnej z; Laboratorium Diagnostycznym, Dolnośląskim Ośrodkiem Diagnostyki Obrazowej; Pracowniami TK i MR
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo