Pracownie Informacje

 
Pracownia Telefon Lokalizacja
Pracownia VNG
71 32 70 173
(w godz. 8.00-12.00)
 
 I piętro
Pracownia Endoskopii
71 32 70 275
 
 parter
Pracownia  Echokardiografii
71 32 70 329
 
 niski parter
Pracownia Badań Holterowskich
71 32 70 358
 
 IV piętro
Pracownia (EKG) Elektrokardiografii
 

71 32 70 263
 
 niski parter
Pracownia Tomografii Komputerowej  Rejestracja:
-osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie: w godzinach od 8.00 do 17.00
  INFOLINIA 45 95 95 454
 
Parter szpitala
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 
 Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
- telefonicznie: w godzinach od 8.00 do 17.00
INFOLINIA 45 95 95 454
 
Parter szpitala
Pracownia RTG  Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
- telefonicznie: w godzinach od 13.00 do 15.00
INFOLINIA 45 95 95 454
 
I piętro szpitala
Pracownia USG
 
 Rejestracja:
- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
- telefonicznie: w godzinach od 13.00 do 15.00
INFOLINIA 45 95 95 454
 
I piętro szpitala

Pracownia Mammografii i USG piersi
 

71 32 70 504
INFOLINIA: 45 95 95 454

 

Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów
Piętro -1

 
Ośrodek Protezowania Wad Słuchu
Noworodków

 
71 32 70 450 niski parter szpitala
Pracownia Badan Przesiewowych
71 73 29 675
669 984 274
tel/fax:  71 73 29 674
e-mail: przesiew@wssk.wroc.pl
 
ul. Poświęcka 8
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Retinopatii Wcześniaków 71 32 70 360  niski parter
Pracownia Elektrofizjologii
71 32 70 258
 
 I piętro

Pracownia Hemodynamiczna
 
71 32 70 260  I piętro
     

Pracownia VNG
Pracownia VNG prowadzi nieinwazyjne badania błędnika opierające się na zapisie ruchu gałek ocznych za pomocą  wideokamery.

Telefon Pracownia VNG                         
71 32 70 173 
 

Pracownia Endoskopii
Procedury wykonywane w  Pracowni Endoskopii:
Badania endoskopowe:  astroskopia, endoskopia, rektoskopia
Usuwanie polipów przewodu pokarmowego
Leczenie żylaków

Telefon Pracownia Endoskopii:                           
71 32 70 275

Pracownia Echokardiografii
Pracownia wykonuje badania serca i naczyń krwionośnych metodą obrazową za pomocą ultradźwięków. Pozwala ocenić ruchy mięśnia sercowego i zastawek wewnątrz  sercowych, a także przepływ krwi w obrębie  przedsionków , komór serca i dużych naczyń krwionośnych oraz naczyń wieńcowych.

Telefon Pracownia  Echokardiografii                           
71 32 70 329
 

Pracownia Hemodynamiki
W Pracowni Hemodynamicznej wykonywane są następujące  procedury:
Plastykę naczyń  wieńcowych (PTCA)
Hemodynamikę płucną
Angiografię płucną
Koronarografię 

 Pracownia Badań Holterowskich
 
W Pracowni  wykonuje  się  badania  diagnostyczne  metoda Holtera. Metoda ta  polega na ciągłym monitorowaniu   rytmu serca przez 24 godziny. Pozwala to ocenić jego pracę nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych  czynności. W ramach działań
Pracowni wykonuje się również próby wysiłkowe.

Telefon Pracownia Badań Holterowskich
71 32 70 358
 
Pracownia Elektrokardiografii (EKG)
 
Badania elektrokardiograficzne wykonywane  w Pracowni umożliwiają uzyskanie zapisu elektrycznej czynności mięśnia sercowego.
 
Telefon Pracownia (EKG) Elektrokardiografii
71 32 70 263
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo