PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

PN- PT godz. 8.00- 19.00
Rejestracja w godzinach 8.00- 17.30


Wyposażenie:
- skaner MAGNETOM Aera, jeden z aparatów w segmencie skanerów MRI o indukcji
   magnetycznej 1,5T
- skaner Siemens MAGNETOM Skyra, nowoczesny skaner o natężeniu pola 3T
  i średnicy otworu gantry 70 cm.

W pracowni wykonuje się badania głowy, miednicy, stawów, kręgosłupa, serca, badania naczyniowe, cholangiopankreatografię MR.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
Przed badaniem z użyciem środka cieniującego ( kontrastu ) nie należy spożywać posiłków przez ostatnie 5 godzin.
Przed wejściem do pokoju badań należy ściągnąć wszystkie metalowe przedmioty. W trakcie badania nie wolno posiadać przy sobie: kluczy, kart kredytowych, telefonów komórkowych, zegarków, biżuterii ani innych metalowych przedmiotów.
Należy usunąć protezy zębowe.

Przed wykonaniem badania MR należy dostarczyć skierowanie na badanie oraz aktualny wynik badania poziomu kreatyniny w surowicy oraz GFR ( współczynnik przesączenia kłębuszkowego),  wypełnioną ankietę oraz podpisaną zgodę na badanie.

Dokumentacja medyczna dotycząca wcześniejszych badań obrazowych i/lub pobytów w szpitalu powinna zostać dostarczona do Pracowni MR w dniu badania.


INFORMACJA DLA PACJENTAC DOTYCZĄCA BADANIA  REZONANSU MAGNETYCZNEGO

ANKIETA- ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA WYKONANIE BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

              PUBLIKACJA 21.03.2023 Paulina Krawiec
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo