Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Lokalizacja: I piętro szpitala

p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Bogusław Malik
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Robert Ziółkowski

p.o. Położna Oddziałowa:
Barbara Smolińska
Położna Bloku Porodowego
Elżbieta Ciesielska
 
Nowoczesny Blok Porodowy, składa się z 4 pokoi porodowych umożliwiających porody w towarzystwie bliskiej osoby w przyjaznej atmosferze. Zawiera on także salę zabiegową oraz salę cięć cesarskich, a także salę z wanną do porodów w immersji wodnej. W części położniczej fachowy i miły personel aktywnie pomaga w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem. Czuwa także nad prawidłowym przebiegiem połogu i okresem adaptacyjnym noworodka.
W części ginekologicznej leczone są pacjentki wymagające zarówno drobnych, często tylko diagnostycznych zabiegów jak i dużych operacji ginekologicznych w tym rozległych zabiegów z zakresu onkologii ginekologicznej. Wykorzystywane są tu nowoczesne metody leczenia operacyjnego z uwzględnieniem operacji laparoskopowych i robotowych. Pododdział ten sprawuje opiekę także nad pacjentkami z septycznym przebiegiem choroby. Oddział dysponuje wyszkoloną kadrą lekarzy oraz położnych, która sprawuje fachową opiekę nad przebywającymi w oddziale pacjentkami.
Oddział Położniczo - Ginekologiczny dysponuje 72 łóżkami.
 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny składa się z:
Bloku porodowego
Części położniczej,
Patologii ciąży,
Ginekologii septycznej i ginekologii operacyjnej

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 219
Pielęgniarka Oddziałowa
71 32 70 175
Blok Porodowy
71 32 70 381
Lady Pielęgniarskie:
Położnictwo
71 32 70 246
Patologia ciąży
71 32 70 272
Ginekologia septyczna, operacyjna położnictwo septyczne 71 32 70 349
Sekretariat
71 32 70 245
Szkoła Rodzenia
661 924 261
Poradnia onkologii ginekologicznej gab. 1018 piętro I
71 32 70 146

Wyposażenie Oddziału:
Wanna do porodów w wodzie.
Jeżeli poród jest niepowikłany istnieje możliwość korzystania z wanny porodowej wyposażonej w hydro-masaż, przestawną poręcz, oparcie pod nogi, system automatycznej dezynfekcji i masaż powietrzny. Kąpiele wodne ułatwiają radzenie sobie z bólem porodowym i przyjęcie najbardziej komfortowej pozycji. Wanna jest specjalnie wyprofilowana tak, aby rodząca mogła dowolnie zmieniać pozycję w czasie porodu. Pacjentka może podjąć decyzję o pozostaniu w wannie do końca porodu. Jeżeli kobieta planuje taki poród powinna wykonać badania umożliwiające lekarzowi zakwalifikowanie do porodu w wodzie, tj. stopień czystości pochwy, HBs, HCV, HIV, WR. Stopień czystości pochwy pobiera się w gabinecie ginekologicznym. Pozostałe badania można wykonać w laboratorium. Należy pamiętać, że badania te należy wykonać nie później niż na 2 tygodnie przed spodziewanym terminem porodu.
 
Informacje dla pacjentki:
Nie każda kobieta przyjęta do Oddziału Ginekologiczno -Położniczego jest w trakcie porodu. Można uzyskać poradę, poddać się badaniom takim jak monitorowanie ciśnienia krwi lub akcji serca dziecka, zapis KTG, USG. Wszelkich niezbędnych informacji będzie udzielać dyżurna położna, lekarz prowadzący oddział, albo lekarz dyżurny.
 
Procedura przyjęcia do Oddziału:
Do Oddziału należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –  Ginekologiczo-Położniczego.
Po badaniu lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, przyjęciu na Oddział lub powrocie do domu w oczekiwaniu na rozpoczęcie porodu.
- Nie są wymagane skierowania.
- Nie są potrzebne jakiekolwiek zezwolenia ani opłaty
 
Dokumenty wymagane do przyjęcia do Oddziału:
- dowód osobisty
- oryginał badania grupy krwi
- karta ciąży
- legitymacja ubezpieczeniowa/dokument potwierdzający ubezpieczenie
- należy zabrać także inne istotne dokumenty i wyniki badań
- adres POZ-tu do zgłoszenia noworodka 
 
Godziny przyjęć do Oddziału:
Pacjentki przyjmowane są do Oddziału przez całą dobę.
 
Co pacjentka powinna mieć ze sobą przy przyjęciu do Oddziału:
- przybory higieniczne i wkładki
- bieliznę osobistą
- pieluszki i kosmetyki dla dziecka
- można także zabrać ubranka dla noworodka
 
Warunki odwiedzin w Oddziale:
Ze względu na dużą popularność naszego Oddziału i związaną z tym dużą ilość porodów przy skromnych warunkach lokalowych, nie ograniczając prawa pacjentek do kontaktu z rodziną,
zalecamy następujące godziny odwiedzin:
w dni powszednie od 15.00 do 17.00 i od 14.00 do 16.00 w niedziele i święta.
Dla dobra Pacjentek i ich dzieci konieczne jest ograniczenie liczby odwiedzających do jednej osoby jednorazowo.
 
Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie powyższych zasad.
 
Informacje dodatkowe:
- Istnieje możliwość wcześniejszego zwiedzenia Oddziału. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z położną bloku porodowego, telefon: 71 32 70 381
Lewatywa i golenie krocza nie są wykonywane obowiązkowo, nigdy bez zgody pacjentki.
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo