Oddział Położniczo-Ginekologiczny

*Oddział zamknięty w dniach 22- 28.01.2024r.
Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz sale porodowe Szpitala pracują w normalnym trybie zapewniając pacjentkom bezpieczne porody.


Lokalizacja: I piętro szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Bogusław Malik
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
dr n. med. Robert Ziółkowski
dr n. med. Michał Wdowczyk


Położna Oddziałowa:
Barbara Smolińska
Położna Bloku Porodowego
Elżbieta Ciesielska
 
Nowoczesny Blok Porodowy, składa się z 4 pokoi porodowych umożliwiających porody w towarzystwie bliskiej osoby w przyjaznej atmosferze. Zawiera on także salę zabiegową oraz salę cięć cesarskich, a także salę z wanną do porodów w immersji wodnej. W części położniczej fachowy i miły personel aktywnie pomaga w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem. Czuwa także nad prawidłowym przebiegiem połogu i okresem adaptacyjnym noworodka.
W części ginekologicznej leczone są pacjentki wymagające zarówno drobnych, często tylko diagnostycznych zabiegów jak i dużych operacji ginekologicznych w tym rozległych zabiegów z zakresu onkologii ginekologicznej. Wykorzystywane są tu nowoczesne metody leczenia operacyjnego z uwzględnieniem operacji laparoskopowych i robotowych. Pododdział ten sprawuje opiekę także nad pacjentkami z septycznym przebiegiem choroby. Oddział dysponuje wyszkoloną kadrą lekarzy oraz położnych, która sprawuje fachową opiekę nad przebywającymi w oddziale pacjentkami.
Oddział Położniczo - Ginekologiczny dysponuje 72 łóżkami.
 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny składa się z:
Bloku porodowego
Części położniczej,
Patologii ciąży,
Ginekologii onkologicznej z pododdziałem ginekologii operacyjnej.

Telefony:
Lekarz Kierujący Oddziałem
71 32 70 219
Pielęgniarka Oddziałowa
71 73 29 683
Blok Porodowy
71 32 70 381
Lady Pielęgniarskie:
Położnictwo
71 32 70 246
Patologia ciąży
71 32 70 272
Ginekologia onkologiczna z pododdziałem ginekologii operacyjnej 71 32 70 476
Sekretariat
71 32 70 245
Szkoła Rodzenia
661 924 261
Poradnia onkologii ginekologicznej gab. 1018 piętro I
71 32 70 146

Wyposażenie Oddziału:
Wanna do porodów w wodzie.
Jeżeli poród jest niepowikłany istnieje możliwość korzystania z wanny porodowej wyposażonej w hydro-masaż, przestawną poręcz, oparcie pod nogi, system automatycznej dezynfekcji i masaż powietrzny. Kąpiele wodne ułatwiają radzenie sobie z bólem porodowym i przyjęcie najbardziej komfortowej pozycji. Wanna jest specjalnie wyprofilowana tak, aby rodząca mogła dowolnie zmieniać pozycję w czasie porodu. Pacjentka może podjąć decyzję o pozostaniu w wannie do końca porodu. Jeżeli kobieta planuje taki poród powinna wykonać badania umożliwiające lekarzowi zakwalifikowanie do porodu w wodzie, tj. stopień czystości pochwy, HBs, HCV, HIV, WR. Stopień czystości pochwy pobiera się w gabinecie ginekologicznym. Pozostałe badania można wykonać w laboratorium. Należy pamiętać, że badania te należy wykonać nie później niż na 2 tygodnie przed spodziewanym terminem porodu.
 
Procedura przyjęcia do Oddziału:
Do Oddziału należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –  Ginekologiczo-Położniczego.
Po badaniu lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, przyjęciu na Oddział lub powrocie do domu w oczekiwaniu na rozpoczęcie porodu.
SKIEROWANIE DO PORODU NIE JEST WYMAGANE
 
Dokumenty wymagane do przyjęcia do Oddziału:
- dowód osobisty
- oryginał badania grupy krwi
- karta ciąży
- należy zabrać także inne istotne dokumenty i wyniki badań
- wydruk badania GBS
- adres POZ-tu do zgłoszenia noworodka 
 
Godziny przyjęć do Oddziału:
Pacjentki przyjmowane są do Oddziału przez całą dobę.
 
Co pacjentka powinna mieć ze sobą przy przyjęciu do Oddziału:
- przybory higieniczne i wkładki
- bieliznę osobistą
- pieluszki i kosmetyki dla dziecka
- można także zabrać ubranka dla noworodka
 
Warunki odwiedzin w Oddziale:
Ze względu na dużą popularność naszego Oddziału i związaną z tym dużą ilość porodów przy skromnych warunkach lokalowych, nie ograniczając prawa pacjentek do kontaktu z rodziną,
zalecamy następujące godziny odwiedzin:
w dni powszednie od 15.00 do 17.00 i od 14.00 do 16.00 w niedziele i święta.
Dla dobra Pacjentek i ich dzieci konieczne jest ograniczenie liczby odwiedzających do jednej osoby jednorazowo.
 
Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie powyższych zasad.
 
Informacje dodatkowe:
- Istnieje możliwość wcześniejszego zwiedzenia Oddziału. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z położną bloku porodowego, telefon: 71 32 70 381
 

1. Pokój Narodzin
Przyszpitalny Pokój Narodzin to propozycja dla kobiet, które marzą o naturalnym porodzie w warunkach intymnych, zbliżonych do domowych.


Do porodu pokoju narodzin zostaną zakwalifikowane pacjentki u których ciąża przebiegała w sposób fizjologiczny, nieobciążone czynnikami ryzyka. Będą one weryfikowane w czasie wstępnego wywiadu.
Ciężarne zainteresowane taką formą porodu  kontaktują się z wybraną położną z zespołu przypisanego pokojowi narodzin . Kontakt ten powinien nastąpić między 34-36 tygodniem ciąży w celu wstępnej kwalifikacji.


Pacjentki zachęcamy do odbycia wizyty oraz rozmowy  konsultacyjnej, podczas której położna indywidualnie rozpatrzy możliwość odbycia porodu w Pokoju Narodzin.

Poniższe stany wykluczają Twój poród w Domu Narodzin:
 • ciężkie choroby matki (układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, endokrynologiczne, nowotworowe, zakaźne, neurologiczne, psychiczne, metaboliczne) mogące mieć wpływ na przebieg porodu
 • stan po zapłodnieniu pozaustrojowym lub długoletnim leczeniu niepłodności lub powyżej 2-ch poronień z wyłyżeczkowaniem w wywiadzie
 • urodzenie dziecka martwego lub z urazem okołoporodowym
 • stan po operacjach macicy (również cięciu cesarskim)
 • stan po poważnych uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy, krwotoku położniczym, zaburzeniach krzepnięcia, drgawkach, stanach zatorowo – zakrzepowych
 • ciężarna jest wieloródką - powyżej 6 porodów
 • ciężarna ma powyżej 42 lat lub jest niepełnoletnia
 • nadużywanie środków odurzających i alkoholu
 • nadciśnienie tętnicze, białkomocz, odmiedniczkowe zapalenie nerek przebyte w ciąży
 • niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 9 g./dl.
 • cukrzyca ciążowa
 • istotne klinicznie krwawienie przed porodem
 • infekcja z gorączką powyżej 38°C w okresie okołoporodowym
 • konflikt serologiczny
 • szacowana masa płodu poniżej 2500 g lub powyżej 4200g (stosunek AC/HC > 4 cm w USG)
 • zwiększona (AFI>20) lub zmniejszona (AFI < 5) ilość płynu owodniowego
 • początek porodu przed ukończeniem 37 i po ukończeniu 42 tygodnia ciąży
 • położenie inne niż główkowe w momencie rozpoczęcia porodu
 • ciąża mnoga
 • opryszczka genitalna lub kłykciny kończyste
 • konieczność indukcji porodu
Położna zapoznaje się z oczekiwaniami kobiety, jej stanem zdrowia, przebiegiem ciąży oraz wynikami badań. Po zebraniu wywiadu oraz założeniu niezbędnej dokumentacji zapada decyzja o kwalifikacji do porodu naturalnego w pokoju narodzin.

Prosimy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dowód tożsamości
 • kartę przebiegu ciąży
 • WSZYSTKIE wyniki badań laboratoryjnych z przebiegu ciąży
 • WSZYSTKIE wyniki badań USG
 • przygotowany plan porodu 
Wybierając Pokój Narodzin należy pamiętać, że w tym miejscu nie podejmujemy żadnych interwencji medycznych mających na celu przyspieszenie porodu. Pozwalamy, aby kobieta rodziła w swoim własnym rytmie.
W Pokoju Narodzin stosujemy jedynie naturalne metody łagodzenia bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest możliwe wyłącznie po przeniesieniu do  Bloku Porodowego.
 
 2. Patologia Ciąży

       Oddział Patologii Ciąży zajmuje się kompleksowo opieką nad Pacjentkami z wszystkimi schorzeniami występującymi w ciąży.  Zapewniamy pełną prenatalną diagnostykę nieinwazyjną oraz inwazyjną (USG, amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), a także opiekę perinatalną w przypadku stwierdzenia wad rozwojowych lub genetycznych u płodu. Szczególnie w przypadku stwierdzonych wad serca płodu nasz Oddział we współpracy z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej zapewnia Pacjentkom opiekę perinatalną na najwyższym poziomie.
      
     Opieka perinatologa wraz z zespołem specjalistów pozwala na kompleksową diagnostykę, terapię i poradnictwo w przypadkach stwierdzenia wad u płodu, ciężkiej patologii ciąży, a także w przypadku ciężarnych z chorobami towarzyszącymi. Wielospecjalistyczny charakter Szpitala daje możliwość przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań dodatkowych oraz  konsultacji specjalistycznych w Oddziale, co zapewnia naszym Pacjentkom optymalne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Odnowiony Oddział Patologii Ciąży posiada sale  chorych zapewniające komfortowe warunki z zachowaniem intymności. Oddział został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i monitorowania pacjentek ciężarnych, co pozwala na ścisły nadzór nad Pacjentkami.
 
3. Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Ginekologii Operacyjnej
 
            Oddział Ginekologii Onkologicznej zajmuje się leczeniem chirurgicznym pacjentek z rozpoznanym nowotworem żeńskich narządów płciowych. Leczenie planuje się w trakcie konsylium interdyscyplinarnego i obejmuje ono w zależności od typu nowotworu radykalne wycięcie narządów płciowych, wycięcie węzłów chłonnych czy radykalne wycięcie tkanek nowotworu z jamy brzusznej przy raku jajnika.
          Operujemy nowotwory pierwotne jak również wznowy. Leczenie przeprowadzamy za pomocą chirurgii otwartej lub z wykorzystaniem nowoczesnych laparoskopowych metod małoinwazyjnych. W przypadku konieczności leczenia uzupełniającego chemioterapią pacjentki otrzymują terapię w ramach naszego ośrodka onkologicznego.
            W naszym oddziale jest możliwość przeprowadzenia operacji wykorzystującej metody znakowania węzła wartownika. Dostępność do ośrodka naczyniowego pozwala nam zastosować embolizację naczyń jako jedną z metod leczących uporczywe krwawienia w chorobach nowotworowych.
            Oprócz operacji onkologicznych w ramach naszego Oddziału wykonujemy pełen zakres operacji ginekologicznych oraz drobnych zabiegów diagnostycznych.
 
Pokój Narodzin
 


 

 

 

Aktualizacja 29.03 Paulina Krawiec
 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo